Elevopgaver: Hvad skete der?

Opgave 1.

Beskriv, hvordan Absalon ser ud på statuen her på siden. Prøv at finde tre ord, der beskriver ham.

Opgave 2.

I midten af 1100-tallet kæmpede tre mænd om magten i Danmark. De hed Sven, Knud og Valdemar.

Hvem af dem støttede Absalon?

Opgave 3.

Efter mange års borgerkrig besluttede Sven, Knud og Valdemar at dele Danmark mellem sig. For at fejre aftalen holdt kong Sven i år 1157 en stor fest.

Hvad skete der ved festen?

Opgave 4

Absalon voksede op sammen med Valdemar og var som en bror for ham. Med Absalons hjælp vandt Valdemar over Sven og blev konge over hele Danmark. Hvilken fin stilling fik Absalon som tak?

Opgave 5.

Absalon og Valdemar drog flere gange i kamp sammen for at forsvare de danske kyster. Hvem kæmpede de mod?

Opgave 6.

Absalon fik den lille fiskerby Havn, som en gave af kong Valdemar. Hvilke fisk levede indbyggerne af at fange?

Opgave 7.

Absalon grundlagde en borg i byen Havn, som udviklede sig til en store handelsby. Hvad hedder byen i dag?

(Foto: © Comrade Foot, Comrade Foot)

Elevopgaver: Hvorfor skete det?

Opgave 8.

Absalon blev først biskop af Roskilde og senere ærkebiskop af Lund.

Undersøg hvilken magt en biskop og en ærkebiskop havde på den tid.

Opgave 9.

En vigtig del af den danske udenrigspolitik i 1100-tallet var kampen mod de hedenske vendere på Østersøens sydkyst.

Forklar, hvad en hedning er.

Undersøg, hvem venderne var, og hvor de levede?

Opgave 11.

Overvej, hvilke ligheder der er mellem venderne og de danske vikinger, som levede et par hundrede år tidligere?

Opgave 12.

Absalon og Valdemar sendte danske krigskibe ned til de vendiske byer. Her forsøgte de at erobre land og med tvang omvende venderne til kristendommen.

Hvorfor tror du, at det var så vigtigt for danskerne at gøre venderne kristne?

Opgave 13.

Absalon er blevet kaldt en af dygtigste politikere i 1100-tallet. Hvorfor tror du, at han er blevet kaldt det?

Elevopgaver: Fortæl selv historien

Opgave 14.

Tegn fiskerbyen Havn, som du forestiller dig, at den så ud i begyndelsen af 1100-tallet.

Opgave 15.

Forestil dig, at du er Absalon. Året er 1157 og du er med til Svens forsoningsfest. Pludselig angriber hans soldater Valdemar og Knud, som de forsøger at dræbe. Valdemar bliver såret i låret, mens Knud får et sværd gennem hovedet og bliver dræbt. Du bliver også selv såret.

Om aftenen skriver du dagbog. Hvad oplevede du? Hvordan har du det? Hvordan ser du på Svens forræderi? Hvad tænker du om din egen fremtid?

Du kan vælge mellem 3 måder at fortælle historien på:

- skrive dagbog

- optage en videodagbog

- lave en fortælling med Puppet Pals

Puppet Pals kan bruges på iPad og iPhone og kan downloades i App Store. Der findes en gratis version og en betalingsversion.