Billedserie: Spor fra renæssancen

Renæssancen startede med reformationen, hvor den danske kirke gik fra at være katolsk til at blive protestantisk. Gå med på opdagelse i renæssancens spor.

 • I Torslunde kirke, i Østsjælland, blev der i 1561 malet en altertavle. Tavlen viser de tre vigtige kirkelige lutheranske handlinger; dåben, nadveren og prædiken. (© Kroppedal Museum)
 • Den ældste protestantiske ordning eller kilde fra 1528. Christian 3. var lensmand i Haderslev, før han blev konge. Han indførte tidligt Luthers tro i Danmark. (© Museum Sønderjylland)
 • Den katolske kirke tjente mange penge på at sælge afladsbreve til de mennesker, som gerne ville i himlen, når de døde. Hvis ikke de var blevet frelst, kom de nemlig i Skærsilden eller helvede. (© Statens Museum for Kunst)
 • Elfenbensfigur af en ræv i munkedragt. Figuren gør grin med de katolske munke, som de protestantiske præster så som pengegriske, snedige og snu. (© Nationalmuseet)
 • Ifølge overleveringen har sværdet tilhørt oprørslederen Skipper Klement, der ledte bondeoprøret i Jylland i 1534. (© Museum Østjylland)
 • Når man holdt fest i renæssancen, var det vigtigt at have mange vinglas på lager. Det var nemlig vane for, at smadre glasset, når man havde drukket op. (© Museum Skanderborg)
 • Murstene stammer fra et kloster i Skanderborg i Østjylland som Frederik 2. beordrede nedrevet i 1561. Grunden var, at han ville bygge et slot ud af de gamle mursten. (© Museum Skanderborg)
 • I 1573 ville Frederik 2. gerne udsmykke gården på sit slot Skanderborg i Østjylland med en vandkunst. En hollandsk stenhugger blev bestilt til at lave flere granitløver, som kunne sprøjte vand ud af munden i et stort bassin. (© Museum Skanderborg)
 • I 1600-tallet døde næsten halvdelen af Bornholms befolkning af pest. I kirkerne på Bornholm hænger der pesttavler til minde om alle de der døde. (© Bornholms Museum)
 • I en bibel fra Bornholm kan man læse at en gruppe bornholmer i 1658 skød den svenske kommandant og gav Bornholm til ”kongens evige arv og eje”. Dermed fik Bornholm enevælde 2 år før resten af Danmark. (© Bornholms Museum)
 • Christian 4. blev fremstillet som en stærk nationalhelt på maleriet ”Slaget på Kolberger Heide i 1644” fra 1865. Maleriet hænger i Roskilde Domkirke. (© Museumskoncernen ROMU)
 • Her er Christian 4.s nederlag på ”Kolberger Heide” på skibet Trefoldigheden i 1644 fremstillet som en såret konge, der med et blødende øje ønsker en håndsrækning. Gobelinen hænger på Christiansborg Slot. Den er lavet af Bjørn Nørgaard, 2000. (© Nationalmuseet / Christiansborg)
 • Hollænderen Lucas Waghenaer lavede i 1584 et søkort over Vadehavet. Hvis man kigger godt efter, kan man se den danske ø Fanø. (© M/S Museet for Søfart)
 • Dette billede/rulletekst slutter alle afsnit i Historien om Danmark med. Hvorfor tror du, at det står der? Betyder det noget for dig og det du har set/lært om perioden? Hvorfor/hvorfor ikke?
1 / 14

Historikernes viden stammer fra kilder. Nogle kilder er genstande, altså ting, der ser dagens lys, når arkæologerne graver. Det kan for eksempel være mønter, våben, smykker, potteskår og gamle redskaber.

Fra middelalderen er der for første gang flere skriftlige kilder, der fortæller om fortiden. Kilderne er skrevet på latin. Latin var et skriftsprog, som kirkens kloge, lærde mænd kunne læse og skrive. De lærde begyndte at skrive love og regler ned. Kilderne fortæller for det meste om de rigeste mænd, da det var dem, der kunne skrive. I dag ved vi derfor mere om kongemagten og kirken end om bønderne.

Selvom der kommer flere skriftlige kilder i renæssancen, er der stadig ikke mange kilder i forhold til senere i Danmarks historie.

Udover de skriftlige kilder har vi mange historiske spor fra fortiden, der stadigvæk kan ses ude i landskabet. Det kan være middelalderkirker, ruiner og slotte. På museerne er der mange malerier og gamle møbler fra renæssancen.

Her kan du bl.a. se, hvordan Christian 4. er blevet brugt og forstået gennem tiderne.

Arbejdsspørgsmål

Gå på opdagelse i kilderne, dyk helt ned i teksten og find svarene på spørgsmålene. Svar, der giver dig mulighed for at lære menneskene, der levede før dig, at kende. Måske lærer du også dig selv bedre at kende?

 • Hvilken sygdom døde mange mennesker af i renæssancen?

 • Frederik 2. byggede et nyt slot ud af murstenene fra et kloster. Hvorfor blev klosteret revet ned?

 • Hvilken Gud troede mennesker i renæssancen på?

 • Skete der noget med den måde, mennesker i renæssancen tilbad Gud på?

 • Hvem var Luther, og hvad var hans ønske med religion?

 • Hvad synes du, er det mest spændende fra renæssancen - og hvorfor?