Elevopgaver: Hvad skete der?

Opgave 1.

Hvor gammel var Christian, da han blev konge?

Opgave 2.

Hvor mange børn fik Christian d. 4?

Opgave 3.

Hvad kunne Christian d. 4 godt lide?

Opgave 4.

Hvilket land var Christian d. 4 flest gange i krig med?

Opgave 5.

Hvad er en lejesoldat?

Opgave 6.

Ved søslaget ved Kolberger Heide i 1644 blev Christian d. 4 såret. Hvor blev han ramt?

Opgave 7.

Selvom Christian d. 4 tabte mange krige, bliver han husket som en populær konge. Blandt andet på grund af sine flotte bygningsværker. Nævn nogle af de bygninger, som han stod bag?

Elevopgaver: Hvorfor skete det?

Opgave 8.

Christian d. 4 var stor i slaget, fuld af appetit på livet og trang til nye erobringer. På den måde var han er et godt eksempel på den historiske tid, som han levede i. Hvad hed den periode?

Opgave 9.

Trediveårskrigen brød ud i 1618. Det var en krig mellem kejsermagten og katolikkerne på den ene side og de tyske protestantiske fyrster på den anden side.

Danmark var blevet protestantisk og i 1925 gik Christian d. 4 ind i krigen på den protestantiske side.

Undersøg, om Christian d. 4 havde andre grunde end sin religion til at gå ind i krigen.

Undersøg, hvordan det gik Danmark i Trediveårskrigen

Opgave 10.

Krigen endte for Danmarks vedkommende i 1629. Christian d. 4.s hær led nederlag, og den kejserlige hær besatte både Holsten, Slesvig og hele Jylland.

Undersøg, hvordan Danmark kom ud af fredsforhandlingerne ved Freden i Lübeck.

Opgave 11.

Hvorfor tror du, at det er lige netop kong Christian d. 4, som er med i historiekanonen og ikke en af de mange andre danske konger?

Elevopgaver: Fortæl selv historien

Opgave 12.

I dag er Christian 4. blevet symbolet på folkelighed. Mange kan godt lide, at kongen satte pris på livets glæder. Hans hang til f.eks. musik, spiritus og kvinder gør ham menneskelig og genkendelig.

Tegn den folkelige, menneskelige konge til en fest med god mad, vin, musik og smukke kvinder.

Sammenlign din tegning med portrættet af Christian 4. på Trefoldigheden.

Wilhelm Marstrands portræt af Christian 4. på Trefoldigheden fra ca. 1864. (Foto: © Fra Wikimedia Commons., Fra Wikimedia Commons.)

Opgave 13.

Se på Wilhelm Marstrands portræt af Christian 4. på Trefoldigheden fra ca. 1864.

Forestil dig, at du er Christian d. 4. Under slaget er du blevet såret og har mistet synet på højre øje. Du bliver forbundet og går frem på dækket, hvor du taler til dine mænd og opfordrer dem til at kæmpe videre for Danmarks ære og storhed. Kampen fortsætter, og I vinder slaget mod svenskerne.

Om aftenen skriver du dagbog. Beskriv dine oplevelser den dag. Hvordan var det at være med i slaget? Var du bange? Hvordan har du det nu?

Du kan vælge mellem 3 måder at fortælle historien på:

- skrive dagbog

- optage en videodagbog

- lave en fortælling med Puppet Pals

Puppet Pals kan bruges på iPad og iPhone og kan downloades i App Store. Der findes en gratis version og en betalingsversion.