Elevopgaver: Hvad skete der?

Opgave 1.

Kalmarunionen blev dannet i 1397. Hvilke lande var med i unionen?

Opgave 2.

Hvor gammel var Erik af Pommern, da han blev valgt som konge for alle landene i Kalmarunionen?

Opgave 3.

I virkeligheden var det først i 1412, at Erik af Pommern kom til at herske i Kalmarunionen. Hvem regerede indtil da?

Opgave 4.

Erik af Pommern deltog i en række krige, som kostede mange penge. Hvem var han i krig mod?

Opgave 5.

Kong Erik blev til sidst så upopulær hos svenskerne, at han blev afsat som konge. Hvad var de især utilfredse med?

Opgave 6.

Efter Erik af Pommern begyndte Kalmarunionen at gå i opløsning. Christian d. 2 gjorde et sidste forsøg på at fastholde unionen. For at knuse den svenske modstand halshuggede han 82 svenske adelsmænd.

Hvad kaldte man denne henrettelse?

Elevopgaver: Hvorfor skete det?

Opgave 7.

Der vil som regel både være fordele og ulemper ved at indgå i en union som Kalmarunionen.

Hvilke fordele ser du for landene, der indgik i Kalmarunionen?

Hvilke ulemper var der ved at være i en fælles union?

Opgave 8.

Kalmarunionen var en union mellem en række selvstændige lande. Kender du nogle lignende alliancer i dag?

Nævn et eksempel, hvor Danmark har afgivet selvstændighed for at være en del af en større politisk union eller fælleskab.

Opgave 9.

Dronning Margrethe d. 1 grundlagde Kalmarunion. Hun var uden sammenligning den mest magtfulde danske kvinde i middelalderen.

Sammenlign hendes rolle med hendes efterfølger, den nuværende Dronning Margrethe d. 2.

Elevopgaver: Fortæl selv historien

Opgave 10.

Tegn det Stockholmske blodbad, hvor 82 adelsmænd henrettes, og hvor Christian d. 2 efterfølgende får tilnavnet “Christian Tyran”.

Opgave 11.

Forestil dig, at du er Erik af Pommern, da han som 15-årig bliver kronet til konge af både Sverige, Norge og Danmark.

Om aftenen skriver du dagbog. Hvad oplevede du? Hvad tænker du om fremtiden? Forventer du selv, at du nu skal regere landet? Eller ved du godt, at det bliver din skrappe mor, der kommer til at bestemme det hele?

Du kan vælge mellem 3 måder at fortælle historien på:

- skrive dagbog

- optage en videodagbog

- lave en fortælling med Puppet Pals

Puppet Pals kan bruges på iPad og iPhone og kan downloades i App Store. Der findes en gratis version og en betalingsversion.