Elevopgaver: Hvad skete der?

Opgave 1.

Beskriv, hvad skærsilden er?

Hvordan kunne man afkorte sin straf i skærsilden?

Opgave 2.

Hvilket sprog var præstens prædiken på dengang?

Opgave 3.

Hvad er en pave?

Opgave 4.

Hvilket land kom munken Martin Luther fra?

Opgave 5.

Martin Luther stillede 95 krav til den katolske kirke. Nævn et par af de vigtigste krav?

Opgave 6.

Hvilken straf truede paven Martin Luther med, hvis han ikke opgav sine krav?

Opgave 7.

Hvilken kirke har vi i Danmark i dag?

Elevopgaver: Hvorfor skete det?

Nu skal du enten i en gruppe, eller selv arbejde videre med noget af det, som du har lært om Reformationen.

Opgave 5.

Den katolske kirke kunne ikke stoppe Martin Luthers ideer, som endte med en reform af kirken.

Hvorfor tror du, at så mange synes godt om Luthers ideer?

Opgave 6.

Luther oversatte hele Bibelen fra latin til tysk.

Hvad tror du, at det betød, at flere mennesker fik mulighed for selv at læse tekster fra Bibelen?

Opgave 7.

Midt i 1400-tallet opfandt man bogtrykken, som gjorde det meget billigere at udgive bøger. Tidligere blev bøger skrevet i hånden og var for de meget få.

Hvilken betydning tror du, at bogtrykkerkunsten fik for udbredelsen af Luthers ideer?

Opgave 8.

Undersøg, hvornår reformationen kom til Danmark.

Opgave 9.

Den nye kirke blev kaldt den protestantiske kirke.

Undersøg, hvilke lande, der i dag er protestantiske

Undersøg, hvilke lande der stadig er katolske.

Opgave 10.

Hvilken magt har kirken i dag?

Sammenlign med den magt, som den katolske kirke havde på Luthers tid.

Opgave 11.

Undersøg forskellen mellem en protestantisk og en katolsk gudstjeneste.

Opgave 12.

I den katolske kirke troede man, at man kom i Himlen, hvis man gjorde gode gerninger, mens man levede.

Luther mente, at det er menneskets tro på Gud, der frelser det. Ikke menneskets handlinger.

Luther skrev: "Gode gerninger gør aldrig en mand god; men en god mand gør gode gerninger".

Prøv at forklare, hvad han mente med det?

Opgave 13.

Luther mente, at man skulle dele magten mellem kirken og samfundet. Kirken skulle kun tage sig af religiøse spørgsmål og ikke blande sig i politik.

Sammenlign Luthers tanker med Folkekirkens rolle i dag.

Elevopgaver: Fortæl selv historien

Opgave 14.

Tegn et billede af skærsilden, som du forestiller dig, at den kunne se ud.

Opgave 15.

Forestil dig, at du er katolik og tror, at du kommer i Himlen, når du dør, hvis du gør nok gode gerninger.

Du skal nu beskrive en helt almindelig dag i dit liv, hvor du gør så mange gode gerninger som overhovedet muligt. Det kan være store og små ting. Du kan gå ud med skraldet, hjælpe din lillebror med lektierne, eller give dine lommepenge til folk i nød.

Om aftenen skriver du dagbog. Hvad oplevede du? Beskriv alle dine gode gerninger. Du kan vælge mellem 3 måder at fortælle historien på:

- skrive dagbog

- optage en videodagbog

- lave en fortælling med Puppet Pals

Puppet Pals kan bruges på iPad og iPhone og kan downloades i App Store. Der findes en gratis version og en betalingsversion.