Stenalderens grave

Stenalderens bønder ændrede ikke kun vores mad. De havde også nye ideer om livet og døden.

Kammeret i jættestuen Svinø Østerhøj, Sydsjælland. (© Nationalmuseet)

I dag er der stadig spor efter bondestenalderens stengrave. Vi kalder gravene for dysser og jættestuer, og der findes mange af dem i det danske landskab.

Dysserne og jættestuerne lå et stykke fra bopladsen. I bondestenalderen fældede menneskene den tætte skov, der var begyndt at dække Danmark, for at få plads til deres marker. Det betød også, at dysserne og jættestuerne kunne ses på lang afstand.

Det åbne landskab vi ser i Danmark i dag, stammer tilbage fra bondestenalderen.

Nogle arkæologer mener, at de store stengrave viser, at nogle familier bestemte over andre familier i bondestenalderen. De kalder familierne for høvdingefamilier. Andre forskere mener, at alle blev begravet i de store høje, og der ikke fandtes høvdinger.

Som bonde i stenalderen skulle man også kunne bygge dysser og jættestuer. Det gjaldt også andre steder end i Danmark. De store stengrave finder man mange steder uden for Danmark, for eksempel i Irland og Portugal.