Tema: Den sene middelalder

I den sene del af middelalderen fra 1350-1536 er Danmark en stormagt i Norden. Samtidig bliver landet mere moderne, blandt andet fordi nye opfindelser gør det nemmere for bønderne i landbruget. Med kristendommen skyder nye kirker og byer op, og former det landskab vi kender i dag.

Seneste artikler i temaet