Fag: Historie Og Historie Mellemtrin

I middelalderen rasede sygdomme som pest og spedalskhed, og i en tid med mange katastrofer blev troen på Gud meget vigtig for de fleste.     

Klipsamlinger

Sygdomme
Hverdag
Lov og ret
Tro