Når en regering kommer i mindretal

Til læreren

Trin: Mellemtrin

Da Erhard Jakobsen udeblev fra afstemningen i Folketinget om et ændringsforslag til udskrivningsloven, var der stemmelighed mellem dem, der stemte for og dem, der stemte imod. Det betød, at regeringens forslag kom i mindretal.

Regeringen med Anker Jørgensen i spidsen valgte at træde tilbage og udskrive valg.

Det var kun 4. gang, at en regering kom i den situation.

Jordskredsvalget

Erhard Jakobsen meldte sig ud af S og udløste et valg, der blev en kæmpe lussing til de gamle partier. Til gengæld strøg Mogens Glistrups skattenægterparti Fremskridtspartiet ind med 28 mandater.

Se Tema

I 1947 blev Venstre-regeringen med Knud Christensen i spidsen væltet på grund af uklarheder i spørgsmålet om Sydslesvig, og der blev valg.

I 1950 kunne den nyvalgte socialdemokratiske statsminister Hans Hedtoft ikke få flertal for at bevare rationeringerne på smør og margarine. Han valgte at gå af, men udskrev ikke valg. I stedet overlod man det til Venstremanden Erik Eriksen at danne en VK-regering.

Og senest var i 1967, da Socialdemokraterne ikke fik flertal for et forslag om indefrysning af en dyrtidsportion. Årsagen var, at seks af SF's 20 gruppemedlemmer brød med gruppen og dannede partiet Venstre-Socialisterne. De var imod det tætte samarbejde med S.

Læs også Jordskredsvalget Se Tema

  1. Billedserie: Politikerfruer
  2. Når en regering kommer i mindretal
  3. Valgresultat for Fremskridtspartiet
  4. Centrums-Demokraterne
  5. Det samlede valgresultat
  6. CDs valgresultat
  7. Erhard Jakobsen
  8. Jordskredsvalget
  9. Mogens Glistrup