Ny grænse i Sønderjylland

Skibet fra København lagde til kaj i Aabenraa, og ud strømmede sønderjyder, der var flyttet fra hjemstavnen. Nu kom de hjem igen for at stemme om, hvorvidt Sønderjylland skulle være dansk eller tysk.

Tyskland måtte efter krigen afstå store landområder til nabolandene. I Sydslesvig stemte 80 procent for at fortsætte med at være tysk. I den nordligste del af Slesvig, Sønderjylland, stemte to ud af tre borgere for, at regionen igen skulle være dansk.

Syd for den nye grænse boede der stadig mange dansksindede, og omvendt boede der også tysksindede i Sønderjylland.

Sådan er det også i dag. Der bor 50.000 dansksindede tyskere i Sydslesvig. De føler sig danske, selv om de har boet i Tyskland hele livet.