Oprøret i Ungarn

I oktober 1956 gjorde studenter og arbejdere oprør i Ungarn. De protesterede mod det kommunistiske styre, som havde ledet landet siden anden verdenskrig sluttede.

Den 4. november svarede Sovjetunionen igen med at sende hæren ind i Ungarns hovedstad Budapest og nedkæmpe opstanden.

Omkring 2000 ungarere blev dræbt, og 200.000 blev drevet på flugt.

Danskerne var rystede

Det var en begivenhed, der rystede Danmark. Nu kom der for første gang siden anden verdenskrig flygtninge til Danmark, og ungarerne blev vel modtaget.

I foråret 1957 arrangerede Danmarks Radio tre store indsamlingsshow på radio og tv for at skaffe penge til ungarerne.

Begivenhederne i Ungarn fik også danskerne til at frygte et sovjetisk angreb endnu mere.

Danmark lå som et strategisk knudepunkt mellem Østersøen og Nordsøen. Og den der styrede Danmark, styrede i princippet ind- og udsejlingen til Rusland, de tre baltiske lande, Polen og det nu tidligere Østtyskland, DDR.

Det danske kommunistparti, DKP, blev splittet, efter at den russiske hær havde slået oprøret ned i Ungarn. Og det førte i 1958 til dannelsen af partiet SF.