1960'erne: Sex og moral

Pornoen frigives

Pornoens vej til frigivelse

Det danske frisind når sit forløbige toppunkt den 30. maj 1969. Der bliver forbuddet mod billedpornografi nemlig ophævet.

Men inden da har der i flere år været debat om, hvor grænsen mellem kunst og porno skulle trækkes. For skildringer og afbildinger af sex var ikke kun et nutidigt fænomen.

Her et kort rids over det, der til sidst førte til pornoens frigivelse:

Forhistorien - oldtid til 1799

Der har alle dage været tekster om og billeder af sex. Fra oldtiden findes flere afbildinger af samlejer af mange slags. I den inderligt kristne middelalder kunne kirkegængerne se de utugtige billeder på kirkevæggen, høre kvad om unge ridderes indtrængen i jomfrubure og meget andet godt.

I lige så lang tid har der været censur. Fx førte kirken en liste over forbudte bøger "Index librorum prohibitorum" fra 1545 indtil 1966. Listen omfattede ikke kun pornografiske værker, men også kætterske skrifter og udgivelser.

Strafbart - 1799 til 1955

Indtil slutningen af 1700-tallet var der ikke noget begreb for pornografi. På det tidspunkt blev den usædelige litteratur udskilt fra mængden af uønskede skrifter som en art for sig. Den første lovgivning i Danmark mod erotiske skrifter er fra 1799, hvor det bliver strafbart at udgive noget på tryk 'hvorved Sædelighed og Blufærdighed krænkes'. Denne bestemmelse bliver mere og mere skærpet, med højdepunkt i straffeloven af 1939. Loven håndhæves igennem 1940'erne, men i midten af 1950'erne kommer der problemer.

Kunst eller porno - 1955 til 1967

I 1954 udgiver forlæggeren Casper Nielsen første bind af Henry Millers selvbiografi "Krebsens vendekreds". I 1955 udgiver Hans Reitzel andet bind, "Stenbukkens vendekreds", som nogle mener, der bør rejses sigtelse mod, men det bliver der ikke. I kølvandet på udgivelsen følger en heftig debat om erotiske skrifter.

I 1961 udkom Inge og Sten Hegelers "Kærlighedens ABZ" med Eiler Krags tegninger. I 1964 blev en uforkortet version af "Fanny Hill" udgivet; John Clelands forkætrede roman om en prostituerets liv i London fra 1748. Bogen blev frifundet ved Højesteret i 1965, dels fordi det var blevet almindeligt med realistiske skildringer af seksuel karakter, dels fordi den efter de litteraturkyndiges mening havde en litterær værdi.

Højesterets dom om Fanny Hill blev startskuddet for en debat i Folketinget. Debatten handlede for en stor del om det tvivlsomme i, at en enkelt befolkningsgruppes moral skulle gælde som norm for alle i samfundet.

2. juni 1967 besluttede Folketinget at ophæve forbuddet mod pornografiske tekster. Men der var stadig forbud mod billedporno.

Flæsk i bølgegang - 1967 til 1969

I midten af 1960'erne udkom en stribe billedhæfter, bl.a. Weekendsex. Bladene udviklede en særlig lige-på-og-hårdt-æstetik, som branchen selv kaldte 'flæsk i bølgegang'.

I 1967 og 1968 faldt der dom over forskellige udgivelser, bl.a. Politisk Revys nummer om kærlighed og sex, som kun ét trykkeri i landet turde binde an med.

Den sidste bastion - 30. maj 1969

I december 1968 skrev den konservative justitsminister Knud Thestrup et lovforslag om at ophæve forbudet mod salg af billedporno. 30. maj 1969 blev loven vedtaget, og Danmark blev det første land i verden, som frigav pornografien.

Kilde:

Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark, Aschehoug, 1999

Den store Danske Encyklopædi, opslag om pornografi

Dagbladsartikler i anledning af 30-året for pornografiens frigivelse

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter