Fag: Historie, Historie Udskoling Og Historie Mellemtrin

Renæssancen strakte sig fra reformationen til enevælden. Det var en tid med hekseafbrændinger, ny videnskab, pest, bondeoprør og svenskerkrige.

Klipsamlinger

Bonde og borger

Christian IV

Konger og krige

Reformationen

Tycho Brahe

Viden og tro