1950'erne: Sundhed

Statistik - børnedødelighed 1930 - 1960

1950'erne

Børn der er døde inden deres første leveår (i procent)

Facebook
Twitter