Oliekrisen

Tidslinje: Krisen måned for måned

Måneder der gjorde danskerne energibevidste

22.05.1973

EF-rapport advarede om truende energi- og råstofmangel og anbefalede EF-landene at lave en energipolitik, der tog højde for det.

16.09.1973

De olieproducerende landes organisation, OPEC, krævede forhandlinger om højere oliepriser.

09.10.1973

En nystartet krig mellem Syrien og Egypten på den ene side og Israel på den anden side betød, at seks arabiske olielande forhøjede prisen på olie. Handelsministeriet overvejede at indføre restriktioner på benzin.

18.10.1973

Saudi-Arabien nedsatte olieproduktionen.

21.10.1973

Syv olieeksporterende lande havde stoppet for salg af olie til USA. Nu gjorde de det samme over for Holland, som olielandene mente, støttede Israel.

24.10.1973

Våbenhvile mellem Ægypten/Syrien og Israel. Oliekrisen fortsatte.

30.10.1973

Regeringen oprettede et såkaldt energiudvalg og opfordrede landets befolkning til at spare på olie og energi.

31.10.1973

Olieprisen steg drastisk.

01.11.1973

DSB forhøjede prisen for godstransport med op til 15 procent. Prisstigningen havde været varslet længe før energikrisen.

02.11.1973

I landsdækkende dagbladsannoncer opfordrede DSB folk til at spare på olie og benzin og i stedet tage toget. Annoncen viste, at man brugte henholdsvis dobbelt så meget og 10 gange så meget råstof, hvis man tog bil og fly i stedet for at rejse med tog.

05.11.1973

Statsminister Anker Jørgensen (A) vakte stor opmærksomhed i både EF og i Mellemøsten, da han i en tale i Middelfart gav sin støtte og sympati til Israel i forbindelse med krigen i Mellemøsten. Talen skabte risiko for, at de arabiske lande ville lave en total olieboykot af Danmark, sådan som Holland var udsat for.

10.11.1973

Hastigheden blev sat ned til 80 km/t på landevej og 60 km/t i byer, og oktantallet for superbenzin blev sat ned til 99 og 98 oktan.

19.11.1973

Folketinget blev enig om at forbyde privat bilkørsel om søndagen og forbyde lys i butiksvinduer. Danskerne skulle også spare på både lys og varme, f.eks. tætne vinduer og døre, så varmen ikke kunne sive ud.

22.11.1973

Ifølge Saudi-Arabiens olieminister havde Danmark været kun to stemmer fra at blive boykottet af olielandene efter statsministerens tale i Middelfart tidligere på måneden. Det kom frem under et "privat" besøg i København.

25.11.1973

Første søndag hvor danskerne måtte lade bilen stå. Landet fulgte trop med Holland og Vesttyskland, der også havde indført billøse søndage.

27.11.1973

Industrien og den offentlige transport skulle nu også spare på olien med henholdsvis 20 og 25 procent. Dog kunne virksomhederne søge dispensation. Det gjorde flere hundrede virksomheder.

Det blev kendt, at den første danske ansøgning om lov til at opføre et atomkraftværk var blevet afleveret.

Miljøministeren advarede mod at træffe forhastede beslutninger om atomkraft på baggrund af energikrisen.

01.12.1973

DSB forhøjede billetprisen for passagerer med op til 15 procent. Færgebilletter for biler steg med 15 procent. Prisstigningen havde været kendt, længe før energikrisen begyndte.

06.12.1973

Handelsministeriet oprettede et såkaldt oliefordelingsnævn, der skulle fordele olie, benzin, petroleum m.m. til befolkning og virksomheder.

15.12.1973

På et EF-topmøde i København blev EF-landene enige om straks at undersøge oliekrisens omfang og betydning.

17.12.1973

Drop det varme vand mandag til fredag, og sænk temperaturen inden døre. Lejernes og grundejernes organisationer opfordrede til energibevidsthed.

23.12.1973

Seks arabiske olielande fordoblede olieprisen. Handels- og økonomiministeren var bekymret, og talte om øget underskud på betalingsbalancen og risikoen for sociale følger.

24.12.1973

Olielandene meddelte, at de ville øge olieproduktionen fra nytår. Handels- og økonomiministeren afviste at lempe restriktionerne.

28.12.1973

Danmark, Norge og Sverige diskuterede muligheden for at købe olie ind sammen for at få bedre pris og en hurtigere levering.

31.12.1973

Bilisternes egen organisation, FDM, anbefalede at fortsætte forbudet mod søndagskørsel.

Dronning Margrethe talte i sin nytårstale om, at det var en kold tid for danskerne.

01.01.1974

Nyudnævnte statsminister Poul Hartling (V) brugte en stor del af sin nytårstale på at tale om oliekrisen, der lammede samfundet. Han appellerede til befolkningen om at stå sammen i krisen og udvise samfundssind. Og fortalte, at regeringen ville forslå et pris- og avancestop i 8 uger fra 2. januar for at beskytte de svageste.

02.01.1974

Oliekrisen krævede, at der blev taget hånd om de svageste i samfundet. Derfor blev der indført pris- og avancestop i 8 uger fra 2. januar.

09.01.1974

Olielandene besluttede at fastholde den netop fordoblede oliepris frem til april.

25.01.1974

Oliekrise-ramte danskere fik trøst fra OECD, der konkluderede, at Danmark havde været hårdest ramt af olierestriktionerne.

29.01.1974

DSB, SAS og andre transportselskaber måtte igen sætte turbo på. Restriktionerne blev ophævet.

31.01.1974

En rapport fra Miljøministeriet udpegede ni steder, hvor der kunne bygges atomkraftværker i Vestdanmark.

13.02.1974

Restriktionerne på petroleum, gas og dieselolie blev ophævet. Det blev atter tilladt at køre i privatbiler om søndagen, og bilisterne måtte sætte hastigheden op i byerne.

17.02.1974

Fra denne søndag kunne kroen og familien ude på landet atter modtage besøg. De bilfrie søndage var slut.

02.03.1974

Saudi-Arabien lovede at undersøge, om olielandene havde behandlet Danmark dårligt og tildelt landet for lidt olie.

14.03.1974

Bilglade og kuldskære danskeres trængsler var slut. Benzin- og olierestriktionerne blev ophævet.

18.03.1974

Olielandene i Mellemøsten stoppede blokaden mod USA, men fortsatte en hård kurs over for Danmark og Holland.

01.04.1974

Oliekrisen havde til fulde vist, hvor sårbart samfundet var, når det var afhængigt af én energikilde. Handelsministeren offentliggjorde rapporten: Danmarks energiforsyning - mål og midler i energipolitikken. Den gav bolden op til det videre spil om fremtidens energipolitik i Danmark.

18.04.1974

Folketinget diskuterede for første gang muligheden for at indføre atomkraft i Danmark. - I 1985 besluttede et flertal i Folketinget at droppe tanken om atomkraft.

26.04.1974

Olieområdet Dan-feltet i Nordsøen var fra 1976 udset til at dække 15 procent af Danmarks energibehov. Dansk Undergrunds Consortium gjorde nu klar til at øge produktionen.

10.07.1974

De arabiske olielande stoppede restriktionerne mod Danmark og Holland.

Facebook
Twitter