Troen på fremskridt

Troen på en lys fremtid med nye muligheder var enorm omkring år 1900. Industriens mænd diskuterer på Krøyers maleri de nye muligheder, badet i elektrisk lys.

”Industriens Mænd” er et bestilt og nøje opstillet maleri af magtfulde direktører og teknikere fra tiden. Mødet har dog aldrig fundet sted. Det viser ingeniør og fabrikant G. A. Hagemanns (1842-1916), (som bestilte maleriet) venner samlet. Fotogravure efter maleri af P.S. Krøyer, 1904. (© Nationalmuseet)

Til læreren

Fag: historie

Trin: udskoling

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

I midten af 1800-tallet så man fremtiden som lys og fuld af muligheder. De mange nye opfindelser: dampmaskiner, elektrisk lys, telegrafer og industrielle mekanikker, der kunne effektivisere produktionen, var med til at sætte udviklingen indenfor industri og landbrug i fuld sving.

Troen på markedet og de nye teknologier var stor. Der blev investeret og oprettet aktieselskaber, hvor investorer fik del i overskuddet. På store industriudstillinger blev de nyeste opfindelser og det fineste håndværk udstillet, og de bedste vandt priser. Det var et kapløb om at finde de bedste løsninger og smukkeste udformninger.

Industrialiseringen

Samfundets opbygning blev for alvor kritiseret og nye stemmer i tiden kom til, da ”Danmark blev moderne”. Hvilke vilkår havde de nye fabriksarbejdere i den blomstrende industri, og hvordan blev den nye grundlovssikrede ret til at forsamle sig brugt til at organisere sig på ny?

Se Tema

Danmark ”blev moderne” i slutningen af 1800-tallet. ”Det moderne” bestod både i et opgør med det romantiske tankesæt, de fasttømrede normer og traditionerne og med kirken som autoritet. Den nye store gruppe – arbejderne – blev en politisk stemme, der satte fokus på samfundet og dets problemer.

Den nye tid bragte ikke kun positiv udvikling med sig. Barske realiteter så dagens lys, da 1.verdenskrig brød ud i 1914.

Læs også Industrialiseringen Se Tema

  1. Kolofon
  2. Arkivklip: Industrialiseringen
  3. Troen på fremskridt
  4. Til kamp!