Alsangsstævnerne begyndte i Ålborg, hvor en komite i begyndelsen af juli 1940 inviterede til fællessang i en grusgrav udenfor byen. Der kom 1.500 mennesker trods regnvejr, og den følgende søndag blev arrangementet gentaget, nu med 6.000 deltagere.

Herefter blev ideen taget op overalt i landet. Bevægelsen kulminerede den 1. september 1940, hvor alsangsstævnerne samlede over 700.000 mennesker.

Alsang var en passiv demonstration mod besættelsesmagten og et udtryk for indbyrdes sammenhold.

Facebook
Twitter