De unge grønlændere

Danmark har haft stor indflydelse på Grønlands økonomi, kultur og samfund. Men hvordan oplever den unge generation af grønlændere egentlig historien mellem Grønland og Danmark?

I videoerne herunder møder I seks unge grønlændere. De fortæller om deres opfattelse af Grønland og Danmarks historie og om deres oplevelser med fordomme og sproglige kløfter, som konsekvens af landets historie.

Videoklippene med de unge grønlændere er fra henholsvis dokumentarserien 'De unge grønlændere' fra 2018 samt dokumentafilmen 'Kampen om Grønland' fra 2020.

1 / 6

Opgave

Først skal I inddele jer i grupper. Jeres lærer bestemmer, hvilke emner I skal arbejde med i grupperne.

 1. 1

  Se klipsamlingen og besvar herefter de spørgsmål, der hører til gruppens emne.

 2. 2

  Formuler i fællesskab en problemstilling inden for emnet, som I har arbejdet med. Åbn dokumenterne Eksempel på problemstilling og Skabelon til problemstilling.

 3. 3

  Til sidst skal I præsentere jeres problemstilling og de vigtigste pointer omkring jeres emne ud fra spørgsmålene.

Sprog

Hør hvad de unge grønlændere mener om det danske sprog i Grønland, og hvordan det har påvirket dem.

Spørgsmål og opgaver

 • Hvordan beskriver Josef det danske og grønlandske sprog i klippet?

 • Hvorfor møder Tillie fordomme fra andre grønlændere?

 • Hvorfor mener Kaaleraq, at man bør tale grønlandsk i Landstinget?

 • Opsummér, hvad de unge grønlændere siger om at tale henholdsvis grønlandsk eller dansk i Grønland.

 • Diskutér, hvilke problemer det kan medføre, at man primært taler dansk på et grønlandsk gymnasium?

Fordomme

Hør, hvilke fordomme de unge grønlændere er blevet udsat for.

Spørgsmål og opgaver

 • Hvordan beskriver Seth sig selv som en ny generation af grønlændere?

 • Hvilke fordomme oplever Tillie fra andre grønlændere?

 • Ved spisebordet taler Seth med sine to venner om mødet med berusede grønlændere. Hvordan føler de, at danskere ser på dem?

 • Opsummér, hvilke oplevelser de unge grønlændere har haft med fordomme?

 • Diskutér, hvorfor de unge møder disse forskellige fordomme?

Identitet og nationalfølelse

Hør de unge grønlændere fortælle om deres identitet.

Spørgsmål og opgaver

 • Hvorfor ønsker Kaaleraq, at Grønland bliver selvstændigt?

 • Hvorfor fik Josef og Paninnguaq deres ansigtstatoveringer?

 • Hvad siger Tillie om det at være en dansktalende grønlænder?

 • Opsummér, hvordan de unge på forskellig vis udtrykker følelsen af at være grønlandsk. Hvad er vigtigt for dem for at kunne føle sig grønlandsk?

 • Diskutér, hvad Josef og Paninnguaq mener med, at de skal tage deres kultur tilbage.

Opsamling i klassen

1. Præsentation: I grupperne skal I nu præsentere jeres pointer fra det emne og de spørgsmål, I har arbejdet med.

2. Diskutér i klassen: Hvordan opleves historien i dag?

I 300 år har Grønland været en del af Danmark.

 • Hvad tror I, at det gør for ens selvforståelse at have to nationaliteter?

 • Hvordan kommer det til udtryk i videoerne?

I 1950 ønskede man at samle udviklingen omkring Grønlands store byer.

 • Hvad var målet?

 • Hvilke konsekvenser mærker de unge grønlændere i dag

Fødestedskriteriet gav danskere i Grønland en økonomisk fordel

 • Hvordan opleves dette skel i Grønland i dag?

 • Hvilke oplevelser har I oplevet med forskelsbehandling?

De sidste mange år har grønlænderne kæmpet for at løsrive sig fra Danmark.

 • Hvorfor ønsker mange grønlændere et selvstændigt land?

Ekstraopgave: Analysér 'Tupilak'-sangen

En tupilak er en vigtig figur i den traditionelle grønlandske inuitkultur. Åndemanerne brugte dem til at få hævn over sine fjender. En tupilak kan sammenlignes med en talisman eller en slags voodoo-dukke.

Den unge grønlandske kunstner Josef Tarrak-Petrussen kalder både danskere og grønlændere for ’tupilak’ i sangen. Han mener, at grønlændere og danskere er tupilakker, der kører rundt i den samme skadelige opfattelse af hinanden.

Analyse af sangen ’Tupilak

I inddeles i fire grupper. I grupperne skal I nu lave en analyse af sangen. Hvert gruppemedlem ’speed dater’ et medlem fra en anden gruppe, hvor I præsenterer og diskuterer jeres analyse.

Find sangteksten HER. Udfyld derefter tabellen i dokumentet 'Tekstanalyse af Tupilak'.