Fag: Historie Udskoling Og Historie

Tiden efter år 1900 var en tid, der svingede fra optimisme til depression. Fra faste rammer til opgør med autoritet og normer i tiden fra århundredeskiftet og de næste 50 år frem. Der var politiske forsøg på at gøre noget ved de sociale problemer og forbedre levevilkår for dele af befolkningen, mens magtkampe i Europa tvang danskerne til at vælge position.

Parlamentarisme, folkestyre og kvinders stemmeret

Grundlovens indførelse i Danmark i 1849 var første skridt imod et demokratisk Danmark. Men der skulle gå godt 70 år før demokratiet betød en stemme til kvinder, fattige, tjenestefolk og straffede.

Socialreformer

Efter børskrakket i New York i 1929 kom der igen fokus på levevilkår i Danmark. De udsatte i samfundet skulle kunne modtage offentlig støtte uden at miste retten til at deltage i demokratiet.

Den fælles modstand?

Modstand eller samarbejde? Siden 1970’erne har det været et ømt og omdiskuteret punkt i Danmarks historie under 2. verdenskrig.

Krigsflygtninge

I løbet af det 20. århundrede har Europa oplevet bølger af flygtningestrømme båret af krige og kriser. 2015 blev året, hvor Danmark igen diskuterede, hvordan vi skal forholde os til flygtninge.

Billedserie: Spor fra det svære demokrati

Indførslen af Grundloven i 1849 var et skridt på vejen mod et mere demokratisk Danmark. Men begyndelsen af 1900-tallet bød også på krige og økonomisk krise. Gå med på opdagelse.

Klipsamlinger

TV-serien: Det svære demokrati
Arkivklip: det svære demokrati