Da benzinen blev rationeret, måtte danskerne se sig om efter andre brændstoffer til deres køretøjer.

Et alternativ var den gas, som bliver dannet, når man brænder træ. Ved at montere en gasgenerator på sit køretøj, kunne man bruge gassen fra afbrændingen i stedet for benzin.

Gassens brændværdi var dog betydelig mindre end benzinens. En lastbil kunne kun nå op på 30-40 kilometer i timen, en bil på 50-60 kilometer i timen.

Man kunne køre omkring 50-60 kilometer på en opfyldning. Skulle man ud på en længere tur, skulle man huske en ekstra sæk brænde.

I 1944 kørte 20.082 køretøjer med trægasgenerator. 3.082 kørte på andre former for biogas, f.eks. trækul og tørv. Kun 5.489 køretøjer kørte på benzin.

Facebook
Twitter