Fag: Historie Udskoling Og Historie

I starten af 1800-tallet gik det økonomisk og politisk dårligt i Danmark. Til gengæld blomstrede kunsten. Det er den særlige romantiske kunst fra denne periode, der har lagt navn til ”guldalderen”. I 1848-50 gik Danmark i krig mod preusserne (i dag Tyskland), og demokratiet blev indført på en bølge af folkelig opstand og nationalisme.

Fokus på danskhed

Kunst og kultur blomstrede i første halvdel af 1800-tallet. Kunstnerne var med til at skabe meget af dét, som mange i dag forbinder med Danmark og danskhed.

Kvinders rolle i samfundet

I 1849 kæmpede borgerskabets mænd sig til Danmarks første grundlov. Grundloven sikrede mændenes rettigheder men gjaldt ikke for de fem f’er: Fruentimmere, fjolser, forbrydere, folkehold og fattige.

Krigshelte?

Treårskrigen 1848-50 endte egentlig uafgjort. Men de danske soldater blev hyldet som helte. ”Ånden fra ’48” fejede over Danmark.

Billedserie: Spor fra guldalderen

Guldalderen kan betragtes som en blomstringstid inden for dansk kunst. Eckersberg og Lundbye var to af periodens helt store malere. Gå med på opdagelse i guldalderens spor.

Klipsamlinger

Arkivklip: Guldalderen