Når luftalarmen lød, løb husvagten rundt og bankede på beboernes døre, eller han stod nede i gården og ringede med en klokke, til han var sikker på, at alle havde hørt alarmen.

Husvagten skulle holde lofter og pulterkamre ryddet, så brande ikke kunne brede sig, hvis en bombe ramte bygningen. Han holdt også øje med, at folk havde mørklagt deres lejligheder.

Efter en overflyvning eller et luftangreb undersøgte husvagten ejendommen. Var der brand, skulle han slukke den. Det var ikke altid en let opgave. Slukningsudstyret var nemlig primitivt: Sand, vand, en svaber og en skovl.

Under krigen var der omkring 150.000 husvagter i Danmark. De var tilknyttede alle større beboelsesejendomme. Husvagter kunne også være kvinder.

Facebook
Twitter