Fag: Historie Udskoling Og Historie

Forbrugskulturen udviklede sig efter 2. verdenskrig med økonomisk hjælp fra USA. Drømmen blev at eje tv, bil og parcelhus. Senere blev optimismen vendt til økologisk krise, øget arbejdsløshed og en frygt for atomkrig. Gennem 1990’erne blev adgang til information udbredt med nye teknologier: internettet og mobiltelefonen.

Ud af hjemmene: Kvinderne og arbejdsmarkedet

Efter 2. Verdenskrigs afslutning tog Danmark de næste skridt mod at blive et velfærdssamfund. De svage blev bedre sikret, og flere af de hjemmegående kvinder kom på arbejdsmarkedet.

Ungdomskultur og -oprør

Mere rigdom i Danmark gav de unge mulighed for at være unge i længere tid. Det blev starten på det, vi kender som en ungdomskultur.

Velfærd og forbrug

Med økonomisk hjælp fra USA blev Danmark til et forbrugersamfund i løbet af 1950’erne. Men fra 1960’erne kom den politiske og sociale kritik.

Informationssamfund

Computeren og senere internettet revolutionerede adgangen til verden, information og videndeling. Adgangen til viden er ikke længere en eksklusiv vare for dem, som har magten.

Konflikten mellem Øst og Vest

I løbet af 1960’erne blev konflikten mellem Sovjetunionen og USA optrappet. Det handlede om kommunisme over for kapitalisme. Danmarks rolle i det politiske spil diskuteres stadig ivrigt.

Billedserie: Spor fra velfærdssamfundet

Med velfærdssamfundet voksede en ny forbrugerkultur frem. Tv'et blev en del af mange danskeres hverdag, og siden kom computeren og mobiltelefonen til. Gå med på opdagelse i velfærdssamfundets spor.

Klipsamlinger

TV-serien: Velfærd og kold krig
Arkivklip: Velfærd og kold krig