Var middelalderen mørk?

Middelalderen er en periode i danmarkshistorien, der ofte kaldes for den mørke middelalder. Men var den nu også det?

(Foto: Agnete Schlichtkrull)

Til læreren

Fag: historie

Trin: mellemtrin

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kort forløb

Elevopgaver 5.-6. klasse

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Kender du det, når folk siger, at alting var enten meget bedre i gamle dage? Eller meget værre?

Sådan tænkte man også i tiden efter middelalderen. I renæssancen så man tilbage på middelalderen og kaldte den for ”mørk”. I renæssancen syntes folk, at de gamle grækere og romere helt tilbage fra antikken var meget mere interessante at lære fra. Renæssance betyder genfødsel, og tiden skulle være en genfødsel af antikkens storhedstid.

Svære ord

Middelalderen
Var en periode i Danmark, der varede fra år 1050-1536. Perioden er yderligere opdelt i to perioder. Den tidlige middelalder (1050-1350) og senmiddelalderen fra 1350-1536.

Renæssancen
Er en periode der startede i 1536 og varede frem til 1660. Ordet renæssance betyder genfødsel. Man begyndte at interessere sig for antikken, da man mente, at antikken var en tidligere storhedstid i forhold til videnskab, filosofi, litteratur, demokrati, kunst og politik.

Antikken
Er en periode der startede i år 750 fvt. frem til slutningen af 400-tallet evt.

Historiker
En historiker er en person, der undersøger vores fortid. Historikere arbejder både med skriftlige kilder og arkæologiske kilder, der tilsammen kan fortælle noget om vores historie.

I dag kalder historikerne ikke middelalderen mørk. I dag mener historikere, at det var en tid, hvor Danmark forandrede sig virkelig meget og hurtigt. Her er nogle højdepunkter:

Kristendommen kom til landet. Vi begyndte at skrive med de latinske bogstaver, som vi bruger i dag. Det betød, at kongen kunne få mere magt. Blandt andet ved at skrive love og regler ned, opkræve skat fra danskerne og told fra de varer, som blev importeret til Danmark fra resten af verden.

De fleste af de byer i Danmark, som vi kender i dag, er opstået i middelalderen. Overalt blev der bygget kirker og klostre. Kirkerne og klostrene bragte viden om sundhed og sygdomme med sig.

Kalkmaleri fra Elmelunde Kirke på Møn fra 1400-tallet. Bonden bruger en hjulplov, som blev opfundet i middelalderen og gjorde det langt nemmere få bønderne at så korn på markerne. (udsnit af et billede) (Foto: Kirsten Trampedach © Nationalmuseet)


Vigtige opfindelser, som fx vandmøllen og hjulploven, kom til. De fik stor betydning for, at man i landbruget fik bedre afgrøder – korn – og dermed gøre flere mennesker mætte.

I 1479 blev Københavns Universitet oprettet. Her uddannede man læger, teologer (præster), filosoffer og advokater.

Læs også Den sene middelalder Se Tema

  1. TV-serien: Sen middelalder
  2. Kolofon
  3. Arkivklip: Sen middelalder
  4. Da hele Norden var ét rige
  5. Var middelalderen mørk?
  6. Billedserie: Spor fra middelalderen