Sådan får du adgang til DR Skole

Alle danske grundskoler har adgang til DR Skole. Du skal bruge dit UNI-Login for at få adgang til vores undervisningstemaer og klip.

(© Birgitta Præstholm, DR)

For at få adgang til DR Skoles indhold, skal du logge ind med UNI-Login. UNI-Login er et bruger-id, der giver elever og lærere adgang til en lang række undervisningsrelaterede nettjenester.

FOR FORÆLDRE

Forældre har også eget UNI-Login og kan hjælpe deres børn med at ændre adgangskode og finde deres brugernavn. Styrelsen for It og Læring har lavet en kort vejledning, som du kan se, hvis du klikker her.

Man kan dog ikke anvende sit UNI-Login som forælder til at tilgå DR Skoles indhold. Eleverne skal bruges deres eget login til dette.

FOR LÆRERE

Lærere og elever skal logge ind med deres UNI-Login for at få adgang til DR Skole. Det gøres ved at klikke på knappen ’Log ind’ i øverste højre på DR Skoles forside.

Nogle institutioner har særlige adgangsmetoder. Er din skole en af dem, så skal du kontakte skolens brugeradministrator for at høre nærmere.

Skal du ændre adgangskode, eller har du glemt den, så gå til 'Mit UNI-Login'.

Du kan også hjælpe en elev med at få en ny adgangskode. Det sker på 'Elevadgang'. Når du har nulstillet en elevs adgangskode, har eleven efterfølgende fem minutter til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. UNI-Login vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske den.

Du kan i øvrigt finde svar på rigtigt mange spørgsmål på Styrelsen for IT og Lærings (STIL) supportside, der findes her.

FOR INSTITUTIONER

For at en institutions medarbejdere og elever kan få adgang til DR Skoles indhold skal nogle formalia være på plads:

  1. 1

    Kun grundskoler og ungdomsuddannelser kan få adgang. Studerende og lærere på lærerseminarier har også adgang.

  2. 2

    Din skole skal have en aftale med Copydan AVU-medier. Næsten alle skoler har i dag en aftale med Copydan AVU-medier om adgang til brug af tv-udsendelser mv. til undervisningsbrug.

  3. 3

    Din skole skal være tilmeldt UNI-Login. UNI-Login er et bruger-id, der giver elever og lærere adgang til en lang række undervisningsrelaterede nettjenester.

Læs mere om de generelle betingelser for brug af DR Skole her.

Hvis din skole eller uddannelsesinstitution ikke allerede er tilmeldt UNI-Login, kan det bestilles via STIL her.

KAN MAN KONTAKTE STIL?

Ja, man kan kontakte support til UNI-Login på tlf. 35 87 58 50.

KONTAKT TIL DR SKOLE

Oplever I, at klippene ikke vil afspille, eller sider ikke vises, når I er logget på, skal I kontakte DR Skole på skole@dr.dk.