Sæt trinnene sammen til én fællesdans

Undervisningsforløbets 12 dansetrin ender ud i én samlet fællesdans. Her finder I hele fællesdansen med musik og tælling.

(© Grafik: Cecilie Jacobsen & Mathis Birkeholm Duus)

Fællesdans med musik

Fællesdans med tælling (uden musik)

Til læreren: Sådan lærer I fællesdansen

  • Lær den samlede dans over to dage.

  • Skab tryghed, så eleverne har lyst og mod til at danse og udfolde sig.

  • Introducér en PYT-knap for eleverne, inden de begynder at lære dansen. Når eleverne oplever modstand, så mind dem om at trykke på PYT-knappen.

  • Fokusér på, at dansen er en leg, og lad læringen af dansen være et slags break fra den øvrige (idræts)undervisning.

  • Lad eleverne skifte pladser undervejs, så de skiftes til at stå foran og bagved.

  • Eleverne skal i højere grad lave deres egen udgave af dansen, end de skal lave en én-til-én-efterligning af den viste dans.

  • Det betyder ikke noget, hvordan dansen ser ud eller om man både bruger arme og ben, som Tore. Man må gerne gøre dansen til sin egen eller freestyle, hvis man glemmer et trin.