Jeppe Aakjær

Mød forfatteren bag digtet Jens Vejmand, bonde-forkæmperen Jeppe Aakjær.

Jeppe Aakjær skrev mange digte om den danske natur, og hans første digtsamling, "Derude fra Kjærene", udkom i 1899.

Flere af hans digte er stadig meget kendte i dag, fordi der er skrevet musik til dem, og de er med i højskolesangbogen, der ofte bliver brugt til fællessang.

En af sangene i højskolesangbogen er "Jens Vejmand", som handler om en fattig vejarbejder og de dårlige forhold, han levede under.

Jeppe Aakjær skrev også bøger, der handlede om, at samfundet skulle være mere lige, og at tjenestefolk på landet burde have bedre forhold.

I 1904 skrev han bogen "Vredens Børn" som blandt andet handlede om de meget dårlige forhold for tjenestefolk på landet.

Bogen var med til at ændre lovene for tjenestefolk. Det blev forbudt at slå børnene, tjenestefolk skulle bo i husene og ikke i stald eller lade, og i 1915 fik de valgret.

OPGAVE 1: VREDENS BØRN

I 1904 udkom Jeppe Aakjærs roman "Vredens Børn", der handler om drengen Per, som vokser op under sølle forhold i et fattighus, hvor druk og vold er dagligdag. Som 11-årig bliver han solgt for at komme ud og tjene. Forholdene hos bonden, han kommer ud at tjene hos, er elendige.

"Vredens Børn" bidrog i høj grad til den politiske debat om landarbejderes forhold, og ifølge Jeppe Aakjær selv, blev der i kølvandet på bogen trykt mere end et tusinde avisartikler om tyendes forhold.

Individuelt

a. Læs uddraget af kapitlet "Menneskeprang" fra romanen "Vredens Børn".

Hele klassen

b. Tal i klassen om, hvilket miljø Per vokser op i. Hvordan ville man i dag reagere på det, Per bliver udsat for?

To og to

c. Læs kapitlet "I Karlekamret", som beskriver de uhumske forhold landarbejdere levede under hos mange rige bønder. Jeppe Aakjær holdt flere foredrag om emnet.

d. Skriv det foredrag, som I forestiller jer, at Jeppe Aakjær kunne have holdt om fattige landarbejderes forhold i 1890’erne.

 • Hensigten med jeres foredrag er at overbevise tilhørerne om, at der skal gøres noget ved landarbejdernes forhold.

 • Udvælg tre oplysninger fra kapitlet "I Karlekamret", som I kan bruge som argumenter for sagen.

OPGAVE 2: JENS VEJMAND

Jeppe Aakjærs måske allermest kendte tekst er digtet "Jens Vejmand". Digtet udkom første gang i avisen Politiken i 1905, og i 1907 satte den danske komponist Carl Nielsen musik til. Firemandsgrupper

a. Læs digtet om Jens Vejmand. Gør sådan:

 • En i gruppen læser en strofe højt.

 • Den næste forsøger at forklare, hvad det betyder.

 • Den tredje slår de svære ord op i ordbogen.

 • Den sidste gentager forklaringen, når ordene er slået op.

 • Byt roller undervejs.

b. Lav en analyse af digtet. Bliv selv enige om, hvordan I vil analysere digtet.

Hele klassen

c. Fremlæg jeres analyser. Hvordan har I grebet analysen an? Hvad har I set på? Hvad handler digtet om?

d. Slut arbejdet af med i fællesskab at se på H. A. Brendekildes maleri "En Vandringsmand", som I finder på nettet. Perspektivér digtet til maleriet.

OPGAVE 3: DIGT OG DIALEKT

Jeppe Aakjær brugte gerne dialekt i sin digtning, og i denne opgave, skal du arbejde med dialekt.

To og to

a. Se rapperen Per Vers’ sønderjyske parlør og læs artiklen om unge og dialekt.

Hele klassen

b. Tal i klassen om, hvad I kender til dialekt. Kender I til nogen, der taler dialekt? Jer selv? Jeres forældre? Andre? Hvad tænker I, om dialektens fremtid i Danmark? Er det godt eller skidt, at dialekter måske forsvinder? Kan sprog stadig bruges til at signalere, hvor man kommer fra?

Fem grupper

Jeppe Aakjær skrev meget på dialekt. I Vredens Børn er meget af dialogen skrevet på dialekt, og på nettet kan du finde mange af hans digte, som også er skrevet på dialekt. En af Aakjærs jyske sange er meget kendt og synges stadig ofte.

c. Del jer i fem grupper, og læs "Skuld gammel Venskab rejn forgo".

 • Hver gruppe oversætter en af stroferne til nudansk.

 • Skriv verset ned, og saml op i klassen.

 • Hør sangen, og prøv om I kan synge den.

 • Skriv et vers på nudansk, hvor I bruger slang eller dialekt. Fremlæg jeres vers for klassen.

OPGAVE 4: SKRIV EN REPORTAGE

Du skal nu læse Jeppe Aakjærs digt om Jens Vejmand, og derefter skal du forestille dig, at du er journalist og skal skrive en reportage. Som forberedelse til dit arbejde skal du læse Jeppe Aakjærs digt Jens Vejmand fra 1905 og søge oplysninger på nettet om sociale forhold dengang.

Vælg enten opgave a eller b.

Individuelt

a. Skriv en reportage, som tager udgangspunkt i de sociale forhold på Jeppe Aakjærs tid. Husk at afsætte god tid til research - både til at finde oplysninger på nettet og finde relevante personer, som du kan bruge som kilder.

I din reportage skal du:

 • Beskrive et sted, du forestiller dig, at du besøger på Jeppe Aakjærs tid i forbindelse med, at du skriver din reportage. Læseren skal have en opfattelse af selv at være på stedet.

 • Interviewe mindst én relevant person, som kan fungere kilde. Personens udsagn behøver ikke indgå direkte i reportagen, men kan være baggrundsresearch.

 • Lave en faktaboks med relevante oplysninger om problemets omfang på Jeppe Aakjærs tid. Vær kildekritisk.

 • Give din reportage en rubrik.

Individuelt

b. Skriv en reportage, som tager udgangspunkt i de sociale forhold i dag. Du skal selv udvælge et område, som du mener, er værd at skrive en reportage om. Husk at afsætte god tid til research - både til at finde oplysninger på nettet og finde relevante personer, som du kan bruge som kilder.

I din reportage skal du:

 • Beskrive et sted, du besøger i forbindelse med, at du skriver din reportage. Læseren skal have en opfattelse af selv at være på stedet.

 • Interviewe mindst én relevant person, som kab fungere som kilde. Personens udsagn skal bruges direkte i reportagen som citat.

 • Lave en faktaboks med oplysninger om problemets omfang, som du finder på nettet eller får fra andre kilder. Vær kildekritisk.

 • Give din reportage en rubrik.