Karin Michaëlis

Mød forfatteren bag Bibi-bøgerne, den glemte verdenskendte Karin Michaëlis.

Karin Michaëlis skrev over 70 bøger, og hun udgav sin første bog, "Højt Spil", i 1898.

Hendes bøger blev oversat til 30 sprog, og i over 20 år holdt hun foredrag i Europa. Hendes foredrag kunne samle op til 3000 tilhørere.

Karin Michaëlis skrev om kvinders rolle, identitet, erotisk kærlighed, barnet og fantasi. Hun forsvarede altid de svage personer i sine bøger og i virkeligheden.

Karin Michaëlis skrev både til børn og voksne.

Fra 1929 til 1939 skrev hun syv børnebøger om pigen Bibi. Bøgerne blev en stor succes i udlandet, men de blev ikke læst så meget i Danmark.

Karin Michaëlis fik meget modstand, da hun i 1910 udgav bogen ”Den farlige alder”. Bogen handler om kvinders overgangsalder og seksualitet.

OPGAVE 1: PIGEN MED GLASSKÅRENE

Karin Michaëlis brugte sig selv og sine erfaringer i mange af sine værker, uden at værkerne handlede direkte om hende selv. Hun sagde selv, at hun blandede sandhed og digtning sammen.

Men Karin Michaëlis udgav også sine erindringer under titlen "Vidunderlige Verden". Første bind "Pigen med glasskårene" udkom i 1948, og handler om Karin Michaëlis’ opvækst i Randers i slutningen af 1800-tallet. Pigen Trold samler på farvede glasskår, som hun bruger til at se verden igennem.

I denne opgave skal du arbejde med erindringen som genre.

To og to

a. Læs kapitlet "Det første Selskab" fra "Pigen med Glasskårene" (side 31 f.). Tal sammen om, hvor vi befinder os henne i begyndelsen af kapitlet. Karin Michaëlis skriver ikke dette direkte. Hvilke kneb bruger hun for at vise læseren, hvor vi er, og hvad der sker?

b. Lav et skema med to kolonner.

I kolonne 1 noterer I, hvilke steder Trold er i fortællingen. For eksempel hjemme, ude foran Tinghuset, i en gade og så videre.

I kolonne 2 noterer I som stikord, hvad Trold husker de forskellige steder. For eksempel at mor ser efter, om hun er ren i ørerne, at det er synd for fangerne, men at solen skinner ind til dem, at der lugter af øllebrød og så videre.

Hele klassen

c. Tal i fællesskab om Trolds erindring om børneselskabet. Hvordan knytter hun steder, erindring og replikker sammen?

Find eksempler på, at Karin Michaëlis bruger sanser til at støtte sin erindring og replikker til at give fortællingen liv.

OPGAVE 2: ERINDRING OG FORTÆLLING

Individuelt

a. Skriv stikord om engang dine forældre var virkelig pinlige, eller engang du var virkelig bange. Forbered dig på, at fortælle historien til din sidemand. Din fortælling må vare et minut.

To og to

b. Skift, så du hører din sidemands historie. Sammenlign jeres fortællinger. Tal om, hvordan I begynder jeres fortællinger, og hvordan I slutter jeres fortællinger. Er der forskelle eller ligheder? Er fortællingen opbygget efter et system?

Hele klassen

c. Tal om den mundtlige fortællings opbygning sammen i klassen.

Individuelt

d. Brug lidt tid på at forbedre din fortælling. Kan din indledning eller afslutning stå skarpere? Kan du i højere grad inddrage sansninger i din erindring? Er der lugte, stemninger eller følelser, du kan inddrage, så din fortælling bliver bedre? Hvordan bruger du replikker? Kan du bruge nogle af de samme greb, som Karin Michaëlis brugte?

To og to

e. Find en ny makker, og gør som før. Fortæl din historie på et minut. Og lyt til din makkers fortælling.

Hele klassen

f. Saml op i klassen og lyt til hinandens fortællinger.

OPGAVE 3: SKRIV ET BREV

a. Læs uddraget fra "Krigens Ofre".

b. Se klippet fra dokumentaren "Børn alene på flugt" om 15-årige Ghaith, der er på flugt fra Syrien.

c.Forestil dig, at du er på besøg i en nutidig flygtningelejr og skriver et rejsebrev hjem til en dansk avis. I dit rejsebrev skal du forestille dig, at du har mødt 15-årige Ghaith fra tv-klippet og beskrive jeres møde. Søg herefter information om det, at være på flugt i dag på nettet.

I dit brev skal du blandt andet:

  • Præsentere læserne for, hvor du er, og hvad du laver der.

  • Beskrive hverdagen i flygtningelejren.

  • Forestille dig, at du har mødt 15-årige Ghaith og skal præsentere hans historie for læserne.

  • Reflektere over, hvad det vil sige at være på flugt.