Kønsligestilling

I klippet får Bakri og Sami tæsk i Counter Strike af to gamer-piger.

• Er det ligestilling, at piger er lige så gode til at spille computer som drenge?

• Hvad betyder ligestilling for jer?

Zahra besøger Twerk Queen Louise, der siger, hun er feminist.

• Beskriv, hvad I tror, feminisme betyder uden at undersøge det på nettet.

• Gå nu på nettet og find ud af, hvad ordet feminisme betyder. Havde I ret?

• Hvad mener Twerk Queen Louise, det betyder at være feminist?

Ligestilling på arbejdsmarkedet

En vigtig del af ligestilling mellem kønnene er, at man kan arbejde med lige det, man har lyst til. Det skal ikke betyde noget, om man er en mand eller en kvinde.

• Nævn nogle særlige job, du forbinder med det at være mand.

• Nævn nogle særlige job, du forbinder med det at være kvinde.

• Er der en forskel? Hvis ja, hvorfor?

Øvelse: Generationer

Nu skal I finde ud af, hvordan kvinder og mænds rolle på arbejdsmarkedet har ændret sig siden jeres bedsteforældres tid.

Det skal I gøre på følgende måde:

1. Tegn to cirkler.

2. Den ene cirkel er en kvindecirkel, den anden er en mandecirkel.

3. Inddel cirklerne i tre felter. I to af felterne i hver cirkel skal du skrive det arbejde, dine bedsteforældre har haft, og det arbejde, dine forældre har haft.

4. I det sidste felt skal du skrive den slags arbejde, du gerne vil have, når du bliver voksen.

Kig på det job, du gerne vil have, og de job dine forældre og bedsteforældre har haft, og svar på:

• Har kvinder og mænds job i din familie udviklet sig siden dine bedsteforældres tid?

• Hvad vil du gerne være? Er det job, du gerne vil have, anderledes end dine forældres/bedsteforældres?