(© Arkiv/Colourbox)

Til læreren

Trin: Udskoling og mellemtrin

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Kristendom - udskoling
Kristendom - mellemtrin

Et bud er en befaling fra Gud om noget, man enten skal gøre eller ikke må gøre. De ti bud, som Moses modtog fra Gud på Sinai Bjerg, lyder i forkortet, kristen udgave:

Du må ikke have andre guder end mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede.
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
Ær din far og mor.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus, hans hustru eller noget som helst af hans ejendom.

Kristendom

Du ved sikkert, at de kristne tror på Vorherre og Jesus. Og at de holder jul og påske og døber deres børn. Men ved du hvorfor? Her kan du møde børn og unge, der fortæller om den kristne tro.

Se Tema

Den fulde ordlyd kan du læse i Anden Mosebog, kapitel 20, 2-14.

Læs også Kristendom Se Tema

  1. Trosbekendelsen
  2. Nadveren
  3. Gudstjeneste
  4. Fadervor
  5. Synd
  6. Biblen
  7. Treenigheden
  8. De ti bud
  9. Tro
  10. Dåben