Elevopgaver - Kristendom - udskoling

Til læreren

Trin: Udskoling og mellemtrin

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Kristendom - udskoling
Kristendom - mellemtrin

Elevopgaver 1-12
Materialet henvender sig til udskolingen
i faget kristendom

OPGAVE 1:

Læs artiklerne:
"Tro" og "Fadervor"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvordan forestiller du dig Gud og Djævelen?

2. Diskutér nogle af de tanker, der er omkring at tegne Gud.

Kristendom

Du ved sikkert, at de kristne tror på Vorherre og Jesus. Og at de holder jul og påske og døber deres børn. Men ved du hvorfor? Her kan du møde børn og unge, der fortæller om den kristne tro.

Se Tema

3. Hvad mener præsten i klippet med Guds billede?

Læs artiklen:
"Synd"

Se klippet:

Spørgsmål

1. Hvad forstår Ebbe Kløvedal Reich ved begrebet synd?

2. Hvordan bliver man, ifølge Luther, frelst fra sine synder?

3. Hvad adskiller den evangelisk-lutherske kirke fra den katolske i spørgsmålet om synd?

4. Hvad opfatter du selv som syndigt?

OPGAVE 3:

Læs artiklen:
"De ti bud"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad betyder Jesus for de tre unge i klippene?

2. Hvilken forestilling har de unge om Gud?

3. Hvordan forestiller du dig, at Jesus og Gud er?

OPGAVE 4:

Læs artiklerne:
"Ritualer" og "Dåben"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad går den kristne dåb ud på?

2. Hvis du er døbt, så beskriv, hvad det betyder for dig at være døbt.

3. Hvis du ikke er døbt, så beskriv, hvilke tanker du gør dig om det.

OPGAVE 5:

Læs artiklen:
"Konfirmation"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad tror du, konfirmationen kan betyde for nutidens unge?

2. Er du selv konfirmeret? Eller har du planer om at blive det?

3. Hvorfor eller hvorfor ikke?

4. Gå ind på Kirkeministeriets hjemmeside og undersøg, hvor mange der blev konfirmeret i hhv. 1998 og 2007. Er der flere eller færre, der lader sig konfirmere. Hvad er årsagen, tror du?

OPGAVE 6:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad er præstens budskab?

2. Hvad er graverens budskab?

3. Hvad er bedemandens budskab?

Hvad tænker du selv om døden?

OPGAVE 7:

Læs artiklerne:
"Gudstjeneste" og "Trosbekendelsen"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvorfor tror du, at folk i kirken er tavse, når præsten siger trosbekendelsen?

2. Hvorfor tror du, at mange danskere holder deres tro og bøn for sig selv?

3. Hvilke forskelle er der på kristnes, jøders og muslimers måde at bede på?

OPGAVE 8:

Læs artiklen:
"Nadveren"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvorfor spiser de kristne symbolsk Jesu kød og blod?

2. Hvad sker der, når de gør det?

3. Har du været til alters? Hvordan føltes det?

OPGAVE 9:

Hvor meget kender du til Fadervor?

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvem er Fader Vor?

2. Hvad vil det sige at forlade vores skyld?

3. Hvem er vores skyldnere?

4. Hvad er fristelse?

5. Hvad er det onde?

OPGAVE 10:

Læs artiklerne:
"Fester for Jesus" og "Påske"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvad fejrer de kristne til påske?

2. Hvad er præstens budskab?

3. Er du enig eller uenig med ham?

OPGAVE 11:

Læs artiklen:
"Jul"

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvorfor holder vi jul?

2. Skriv din egen version af Juleevangeliet. Brug dine egne ord. Spørg din lærer, hvis der er noget, du ikke forstår. Lyt eventuelt til klippet ”Juleevangeliet” en ekstra gang, hvis du ikke helt kan huske det. Du kan også slå op i Lukasevangeliets andet kapitel. Tegn eller mal eventuelt til.

OPGAVE 12:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Hvorfor kalder man julen for hjerternes fest?

Læs også Kristendom Se Tema

  1. Trosbekendelsen
  2. Nadveren
  3. Gudstjeneste
  4. Fadervor
  5. Synd
  6. Biblen
  7. Treenigheden
  8. De ti bud
  9. Tro
  10. Dåben