Hverdage uden far

Det er svært at svare på, hvordan man har det

Mathias synes ikke, det er let at svare på, hvordan han har det. Det er et for stort spørgsmål – for selvfølgelig er han ked af, at hans far er død. (Den er til dig, far! DR Ultra, marts 2016)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Til læreren

Hent lærervejledninger som pdf'er:

Den er til dig far

Døden og jeg

De udvalgte klip er fra serien "Den er til dig, far!", der handler om Mathias, som har mistet sin far.

I klippene her følger man Mathias i hverdagen.

Kan man overhovedet vænne sig til, at man ikke har en far længere, og hvordan er det at tage til fodboldkampe på stadion, når man altid plejede at gøre det med sin far?

Det er noget af det, Mathias svarer på her.

Børn og døden

Sæt fokus på børns forhold til sorg og død med klipsamlinger, artikler og elevopgaver om emnet. I klippene fortæller børn om det at miste - nogle fortæller om at miste et kæledyr, og andre fortæller om at miste en forælder. I den ene artikel fortæller en ekspert, hvad man som lærer kan gøre, når en elev har mistet, eller når man som lærer vil tage snakken om død og sorg. Og i den anden artikel giver Karoline Agerholm på 14 år gode råd om, hvad lærere og klassekammerater skal gøre.

Se Tema

Elevopgaver til understøttende undervisning/AKT

Til læreren:

Hent lærervejledning som PDF

Til eleven:

Du lærer at blive bedre til at tale om død og sorg med dine kammerater og pårørende, der har mistet.

Elevopgaverne

Opgave 1:

Klip der skal ses for at løse opgaverne:
Klippene skal ses fælles i klassen.

Sådan fik Mathias at vide, at hans far var død
Det er svært at svare på, hvordan man har det
Mathias savner mest sin far om søndagen
Forskel på Mathias og tvillingebroren
Mathias: Det har været et godt år

I skal arbejde i grupper på fire til seks elever.

I skal se filmklippene om Mathias, der har mistet sin far på grund af en dødelig sygdom. Det har ikke været let, siden faren døde.

Men Mathias har sammen med sin familie fundet på måder at tale om døden og mindes faren.

Når du ser klippene, skal du være opmærksom på, hvad Mathias siger om de gode måder at tale om døden på.

 • Hvad tror du, er det allervigtigste at gøre, når ens far eller mor dør?
 • Hvad tror du, klassekammeraterne har gjort for Mathias, da hans far døde?

Opgave 2:

Klip der skal ses for at løse opgaverne:
Klippene skal ses fælles i klassen.

Fodbold for far

Du kan eventuelt gense:

Mathias savner mest sin far om søndagen

Gruppearbejde: Efter I har set klippene, skal I svare på f'ølgende.

 • Hvad betyder det for Mathias at se fodboldkampe?
 • Hvorfor spiller Mathias stadig fodbold?

Opgave 3:

Klip der skal ses for at løse opgaverne:

Det er svært at svare på, hvordan man har det
Mathias ville have opført sig bedre

Gruppearbejde: Opgaven her gør jer klogere på, hvorfor død og sorg er vigtige emner at tale om i stedet for at tie dem ihjel. Og så lærer I, hvordan I kan blive bedre til at tale med mennesker, der har mistet.

I skal derfor undersøge, hvordan man som voksen og som kammerat kan tale med kammerater, der sørger og har haft døden tæt inde på livet.

Brug fem minutter til at tale sammen i gruppen:

 • Hvad oplever I, er det allersværeste for Mathias på skolen og derhjemme?
 • Skriv derefter en lille guide til klassen om, hvad der er allervigtigst at tale om. Guiden skal have 5 punkter.

Hvis I er i tvivl, så udvælg fem punkter fra listen herunder, og sæt dem i prioriteret rækkefølge, hvor 1 er det allervigtigste og 5 det mindst vigtige.

Liste til inspiration:
Jeg skal ikke tale med en kammerat om de døde
Jeg skal tale med en kammerat om de døde
Jeg skal tilbyde at lytte
Det er OK at græde, fordi man savner og sørger
Det er ikke OK at græde
Jeg råber gennem klassen og spørger, hvordan man har det
Jeg spørger ind med spørgsmål, der er præcise og lette at svare på
Jeg gør det hele værre, hvis jeg ikke vil tale om døden
Jeg gør det lettere, hvis jeg ikke vil tale om døden
Jeg gør noget sammen med kammeraten, som er sjovt.

... find selv på flere – og bedre – punkter.

Opgave 4:

Klip der skal ses for at løse opgaverne:

Sådan fik Mathias at vide, at hans far var død
Mathias savner mest sin far om søndagen
Mathias købte konfirmationstøj med sin voksenven
Mathias har vænnet sig til, at hans far ikke er der

Gruppearbejde: Eksperter har delt sorgen op i fire faser: Chok, reaktion, bearbejdning og ny-orientering.

Brug faserne til at beskrive, hvordan Mathias har oplevet sorgen. Skriv jeres overvejelser ned på en måde, så I kan præsentere dem for klassen i næste opgave.

Chokfasen er den fase, hvor man erkender, at den pågældende person er død. Fasen kan vare fra et par minutter til flere dage.

 • Hvordan var Mathias’ oplevelse af chokfasen?

Reaktionsfasen er den fase, hvor følelserne går amok, og det kan være vildt svært at tale om. Reaktionsfasen varer oftest et par uger.

 • Hvad gjorde Mathias i sin reaktionsfase?

Bearbejdningsfasen er den fase, hvor man får bearbejdet sin sorg og dermed lærer at leve med tabet. Bearbejdningsfasen kan vare mellem 6 og 12 måneder.

 • Hvad gjorde Mathias i sin bearbejdningsfase?

Ny-orienteringsfasen er den fase, hvor man lærer at sige farvel til den, man har mistet. Man begynder at opsøge nye ting, kontakter og oplevelser. Fasen varer mindst seks måneder.

 • Hvad gjorde Mathias i sin ny-orienteringsfase?

Vurdér til slut, hvordan Mathias overordnet har klaret at finde ny glæde i livet, efter hans far døde.

Opgave 5:

Klip der skal ses for at løse opgaverne:

Klippene fra opgave 2, 3 og 4.

I lærer om at forholde jer til sorg, erindring og død og om, hvad man kan gøre, hvis en kammerat mister en person tæt på. I denne opgave samler I op på opgave 2, 3 og 4 og afslutter i fællesskab i klassen forløbet.

Præsenter jeres svar og guide fra opgave 2, 3 og 4.

Efter gruppefremlæggelserne skal I hver især svare på spørgsmålet herunder og sige det højt til resten at klassen på skift:

 • Hvad er den allervigtigste personlige pointe, du vil tage med dig videre i livet fra de her opgaver?

Ekstraopgave til opgave 4:

Sammenlign jeres overvejelser med anbefalingerne fra eksperten fra denne artikel:
Det er okay at være den irriterende lærer

Læs også Børn og døden Se Tema

 1. Hverdage uden far
 2. Når børn mister en forælder
 3. Mærkedage uden far
 4. Døden og jeg