Med tro skal land bygges

1000 års tro: Kirken bliver central magt sammen med kongen.

Valdemar Sejr bliver konge i Danmark i år 1202. Han er en succesfuld konge, men han er ikke alene om at styre riget:

Pavekirken har fået mere og mere indflydelse, og Valdemar Sejr er bange for at miste sin magt. Derfor indgår han en alliance med kirken.

Sammen laver kongen og kirken den første lov i Danmark, som er med til at bestemme, hvordan det danske samfund skal fungere.

1000 års tro

Lær om kristendommens historie i Danmark med programserien 1000 års tro. Få historien om danskernes tro, magtfulde konger, folkeoprør og demokratiets begyndelse.

Se Tema

Læs også 1000 års tro Se Tema

  1. Danerne bliver kristne
  2. Med tro skal land bygges
  3. Kongens kamp mod kirken
  4. Troen skal styrke riget
  5. Frihed til at tro
  6. Kvindekamp i kirken