Fakta om salmebogen

Det er Martin Luthers skyld, at vi i dag har en hel bog fuld af salmer på dansk.

I Danmark har man sunget salmer i kirken i 500 år. I middelalderen sang man ikke fællessang, men lyttede til et kor, der sang salmer på latin. Det fik den tyske munk Martin Luther lavet om på, for han mente, at alle skulle kunne forstå, hvad der foregik i kirken. Han skrev derfor nogle salmer, der også blev oversat til dansk. Derefter begyndte danske digtere at skrive salmer, og i 1569 udkom den første danske salmebog.

Bogtrykkerkunsten kom på et godt tidspunkt

Salmesangen blev udbredt, kort tid efter at det var blevet almindeligt at trykke bøger. Kirken brugte den nye teknologi til at samle alle salmerne på en effektiv måde. Det var jo et kæmpe fremskridt i forhold til at skulle skrive alting over i hånden! En af fordelene ved at få salmerne samlet i bøger var, at salmernes indhold blev ved med at være det samme. Førhen, hvor sangene bare gik fra mund til mund, endte indholdet tit med at blive lavet lidt om.

Den nye salmebog

Den nyeste udgave af salmebogen er fra 2002 og indeholder 791 salmer. Fire berømte salmedigtere har skrevet de fleste af salmerne i salmebogen: Kingo fra 1600-tallet, Brorson fra 1700-tallet og Grundtvig og Ingemann fra 1800-tallet. Grundtvig er den af de fire, der har skrevet flest salmer. Han har skrevet eller oversat 253 af salmerne.

Salmebogen er en manual til gudstjenesten

Salmebogen er mere end en sangbog. Her kan man nemlig læse, hvad der sker til gudstjenesten, så man kan sige, at det er en slags manual til gudstjenesten. I salmebogen kan man blandt andet læse fadervor og trosbekendelsen, og man kan læse om, hvordan man kan bede til Gud.

Du kan finde tekst og melodi til de fleste af salmerne HER. Flere af salmerne kan synges på den samme melodi, fordi teksterne har samme rytme.

Se klippet ’Fællessang’, og svar derefter på spørgsmålene:

 1. 1

  Hvad lavede Luther om på i forhold til sang i kirken?

 2. 2

  Hvorfor skulle folk lære salmerne udenad?

 3. 3

  Hvad hedder de fire salmedigtere, der har skrevet flest salmer i salmebogen?

 4. 4

  Vælg en af de fire salmedigtere, og find mindst fem salmer, som han har skrevet.