Humanistisk Samfund: Konfirmation

En humanistisk konfirmation er et ikke-religiøst alternativ til det ellers kristne ungdomsritual. Men hvad vil det egentlig sige at blive konfirmeret?

I gamle dage var konfirmationen en lovmæssig pligt. Og for at blive konfirmeret, skulle man først bestå en kristendomsprøve. Hvis man ikke bestod prøven, mistede man retten til for eksempel at vidne, uddanne sig og blive gift.

I dag er det op til den enkelte, om man ønsker en konfirmation, og om den skal være humanistisk eller kristen.

Gå på opdagelse i den humanistiske konfirmation og undersøg, hvilke ritualer der kendetegner den.

Arbejdsspørgsmål

  • Hvad er en humanistisk konfirmation?

  • Hvilke ritualer er knyttet til den humanistiske konfirmation?

  • Hvordan forbereder man sig til en humanistisk konfirmation?

  • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem en humanistisk konfirmation og en kristen konfirmation?

  • Kender du nogen, der er humanistisk konfirmeret?

  • Skal du selv konfirmeres? Og i så fald, skal det være en kristen eller en humanistisk konfirmation?

  • Hvilke religiøse symboler ses i videoen?

Gruppeopgave

  • Vælg tre ord, som beskriver den humanistiske konfirmation ifølge jer. Brug eventuelt ordkendskabskortet.

  • Forklar, hvad en humanistisk konfirmation går ud på ved hjælp af de tre ord, I har valgt. Brug også gerne tegninger eller lav jeres helt egen video.

Facebook
Twitter