Kristendom: Advent

Advent er en kristen højtid, der handler om ventetiden inden Jesus blev født. Se videoen, lav opgaver og lær mere om denne højtid.

Du skal nu på opdagelse i den kristne højtid advent. Prøv at finde svar på, hvorfor denne højtid fejres, og hvordan man fejrer den.

Se video om advent

Når du ser videoen, skal du lægge mærke til hvorfor højtiden fejres og hvordan den fejres. Bagefter kan I sammen i klassen eller gruppevis prøve at svare på spørgsmålene herunder.

Hvis det er lidt svært, kan I bare se videoen flere gange.

Svar på spørgsmål om advent

  • Fejrer I selv advent, eller kender I andre, der gør? Og i så fald, hvorfor fejrer I/de det?

  • Hvorfor fejres denne højtid ifølge videoen?

  • Hvordan fejres denne højtid ifølge videoen?

  • Kender I andre ritualer eller traditioner forbundet med højtiden?

Lav opgave om advent

  • Vælg tre ord, som beskriver advent ifølge jer.

  • Forklar, hvad advent går ud på ved hjælp af de tre ord, I har valgt. Brug også gerne tegninger eller lav jeres helt egen video.