Syng salmer med Phillip Faber

Syng med på fem salmer af salmedigtere, som alle er blevet inspireret af naturen.

I skal nu synge fem salmer, som er skrevet af fem forskellige salmedigtere. Den ældste af salmerne er fra 1734, og den nyeste er fra 1988.

Salmerne er ret forskellige, men de har det til fælles, at naturen spiller en vigtig rolle.

Phillip Faber spiller og synger for, og klippene har undertekster, så det er bare at gå i gang!

I kan også finde både melodi og tekster til salmerne HER.

Når I har sunget salmerne, skal I arbejde med disse spørgsmål. Jeres lærer fortæller jer, hvilken salme jeres gruppe skal arbejde med:

 1. 1

  Hvordan kan I se, at sangen er en salme?

 2. 2

  Find de steder, hvor naturen optræder i salmen.

 3. 3

  Hvilke ord bruges til at beskrive naturen?

 4. 4

  Hvis I skulle male et billede til salmen, hvordan ville det så se ud? (Landskab, årstid, tid på dagen osv.)

 5. 5

  Hvorfor tror I, at salmedigteren inddrager naturen?