(Foto: Adrian Hancu © Arkiv/Colourbox)

Til læreren

Trin: Udskoling og mellemtrin

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Kristendom - udskoling
Kristendom - mellemtrin

Nadveren er det ritual, der gennemføres ved altergangen under gudstjenesten. Nadver betyder oprindelig aftensmad. Ved nadveren spiser de kristne Jesu legeme og blod i form af brød og vin, og de får syndernes forladelse.

Ritualet stammer ifølge evangelierne fra Jesus selv. Den sidste aften inden han blev korsfæstet, delte han et bæger vin med sine elever, der kaldes disciple, og fortalte dem, at det var det sidste bæger vin, han ville komme til at drikke. Han delte også et brød med dem og sagde: "Dette er mit legeme". Og han sendte vinen rundt og sagde "Dette er mit blod". Derpå sagde han, at de skulle huske ham på denne måde. Han forudså sin død på korset, idet han sagde: "Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer."

Kristendom

Du ved sikkert, at de kristne tror på Vorherre og Jesus. Og at de holder jul og påske og døber deres børn. Men ved du hvorfor? Her kan du møde børn og unge, der fortæller om den kristne tro.

Se Tema

Det sidste måltid, Jesus havde med sine disciple, er det første af en lang række af måltider, hvor de kristne "ihukommer" eller husker Jesus.

Men den nye pagt - hvad er det?

I Det Gamle Testamente eller den gamle pagt, som det betyder, slutter Gud en pagt med Israel. Den pagt indstiftes ved offerdyrenes blod, som stænkes på alteret. Den nye pagt mellem Gud og mennesker indstiftes også med et offers blod: Jesu blod. Hans blod udgydes for disciplene eller os mennesker. Så selv om det er trist, at han dør, er det godt for os, at den nye pagt mellem Gud og mennesker kan blive indstiftet. Når Bibelen er delt i Det Gamle og Det Nye Testamente, betyder det altså bare den gamle pagt og den nye pagt.

Læs også Kristendom Se Tema

  1. Trosbekendelsen
  2. Nadveren
  3. Gudstjeneste
  4. Fadervor
  5. Synd
  6. Biblen
  7. Treenigheden
  8. De ti bud
  9. Tro
  10. Dåben