Treenigheden

(© Arkiv/ Colourbox)

Til læreren

Trin: Udskoling og mellemtrin

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Kristendom - udskoling
Kristendom - mellemtrin

Faderen, Sønnen og Helligånden

Kristne bekender sig til Treenigheden. Det er Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen er Gud. Sønnen er Jesus. Helligånden er den side af Guds væsen, der virker i verden. Guds hellige ånd kan være overalt på samme tid.

'Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber'... Sådan siger de kristne i deres trosbekendelse.

Kristendom

Du ved sikkert, at de kristne tror på Vorherre og Jesus. Og at de holder jul og påske og døber deres børn. Men ved du hvorfor? Her kan du møde børn og unge, der fortæller om den kristne tro.

Se Tema

De kristnes gud er både konge, dommer, hyrde og fader: Han har skabt jorden og menneskene. Han holder øje med, om de opfører sig ordentligt. Han leder dem på rette vej. Og han elsker dem.

Gud sendte sin søn Jesus Kristus for at frelse menneskene. Inden Jesus blev korsfæstet, vandrede han omkring og talte om kærlighed. Han helbredte syge og sagde til dem, at deres tro havde frelst dem.

Læs også Kristendom Se Tema

  1. Trosbekendelsen
  2. Nadveren
  3. Gudstjeneste
  4. Fadervor
  5. Synd
  6. Biblen
  7. Treenigheden
  8. De ti bud
  9. Tro
  10. Dåben