Kropsidealer

Intro: Begrebsafklaring

I denne opgave skal I arbejde med begreberne ”

normer
” og ”idealer”. Arbejdet med disse to begreber er udgangspunkt for arbejdet med de øvrige opgaver.

 1. 1

  LAV en fælles brainstorm over begreberne ”normer” og ”idealer”. Hvad kommer I til at tænke på, når I hører disse to begreber? Hvordan vil I definere ”normer” og ”idealer”? Hvilke eksempler på normer og idealer kender I fra jeres egen hverdag?

 2. 2

  SE klippet 'Hvad er normer og idealer?'. Sammenlign med jeres egne definitioner fra brainstormen. Tal om, hvilke forskelle og ligheder der er mellem definitionerne i jeres brainstorm og klippet.

 3. 3

  TAL om, hvilke konkrete eksempler på normer og idealer for kroppen I kender til. Notér konkrete eksempler, som I kan præsentere for resten af klassen.

Opgave 1: På jagt efter idealerne

GÅ på jagt efter eksempler på

normer
og idealer i klipsamlingen ovenfor.

 1. 1

  FIND mindst to eksempler på konkrete normer eller idealer for kroppen i klippene i klipsamlingen øverst på siden.

KIG for eksempel efter:

- Ligheder og forskelle mellem idealer for henholdsvis kvinde- og mandekroppen. - Urealistiske idealer for kroppen. -

Normer
for hvordan man skal være kvinde, og hvordan man skal være mand. -
Normer
og idealer for kroppen i den måde, der bliver talt om kroppen på. -
Normer
og idealer for kroppen i den måde, kroppen bliver vist på. - Hvordan
normer
og idealer for kroppen har udviklet sig historisk. - Brud med
normer
og idealer for kroppen.

 1. 1

  FORBERED en præsentation af jeres eksempler, som I skal fremlægge for resten af klassen.

Opgave 2: Kropsidealer på sociale medier

ARBEJD videre med klippene: ”Bekræftelse på sociale medier” og ”Christian forandrede sin krop på et år”, der handler om

kropsidealer
på sociale
medier
.

 1. 1

  SE de to klip. LÆG mærke til, hvad klippene fortæller om kropsidealer på nettet, og hvad sociale medier betyder for unges tilfredshed med egen krop. TAL i fællesskab om, hvad I lagde mærke til.

 2. 2

  GENNEMGÅ disse fem citater, som indgår i de to klip. TAL med hinanden om, hvad der bliver sagt i citaterne, og hvad I mener om det, der bliver sagt:

- Der er nok mange på min alder, der lægger billeder ud på sociale medier for at få bekræftelse (Christian). - Jeg lægger billeder ud for at motivere og inspirere folk til at komme i gang med det samme, som jeg har gjort (Christian). - Det er jo også noget, der kan præge andre unges opfattelse af, hvordan en krop skal se ud. (Intervieweren til Christian). - Jeg troede jo, at ved at poste et billede af mig selv uden så meget tøj på - og når folk så skriver til mig ”ej hvor er du smuk”, at jeg så begynder at tro på det (Petra) - Du kan ikke søge accept udefra. Du skal finde det i dig selv. Hvis du kun søger bekræftelse udefra, så bliver det meget hårdt i længden (Irina).

 1. 1

  PRIORITER citaterne i forhold til, hvilke citater I mener, der mest præcist fortæller, hvordan sociale medier påvirker unges tilfredshed med egen krop. Det citat, I mener, er mest præcist, giver I tallet 1. Det citat, I mener, er næstmest præcist, giver I tallet 2… osv.

 2. 2

  PRÆSENTER jeres prioriteringer for resten af klassen. I skal begrunde jeres prioritering.

Opgave 3: Sund interesse eller usundt fokus på kropsidealer

ARBEJD videre med klippet ”Christian forandrede sin krop på ét år”.

 1. 1

  STOP klippet efter cirka ét minut, hvor intervieweren lige har stillet spørgsmålet ”Men er der tale om en ung mand, som har en sund interesse for god og sund kost og god motion – eller er det et tegn på et stigende og mere usundt fokus på kropsidealer blandt danske unge?”.

 1. 1

  I har fået et gruppenummer af jeres lærer.

Grupper med lige numre Alle grupper med lige numre skal udvikle en præsentation, hvor der argumenteres for, at svaret på spørgsmålet er, at klippet med Christian er et tegn på en ung mand, der har en sund interesse for god og sund kost og god motion.

Grupper med ulige numre Alle grupper med ulige numre skal udvikle en præsentation, hvor der argumenteres for, at klippet med Christian er et tegn på et stigende og mere usundt fokus på

kropsidealer
blandt danske unge. I vælger selv formen for jeres præsentation.

Før I går i gang I kan eksempelvis skrive en tale, et debatindlæg eller en rap, I kan lave et tv-indslag, en kort film eller en radiomontage. Aftal med jeres lærer, hvor lang tid I har til opgaven, og hvornår I skal præsentere opgaven for resten af klassen.

Opgave 4: Budskaber om kropsglæde

LAV en digital præsentation om kroppen.

 1. 2

  SE jeres klip og TAL om følgende spørgsmål: - Hvad handler klippet om? - Hvad fortæller klippet om normer og idealer for kroppen? - Hvordan kan dette klip bruges til at fortælle noget om, hvad kropsglæde er, og hvad der skaber kropsglæde?

 2. 3

  FORMULER et budskab omkring kropsglæde, som I mener kan udledes af filmklippet. Det kan være et budskab, der bliver givet udtryk for i filmen, men I kan også selv formulere et budskab inspireret af det, I har set i filmen.

Den digitale præsentation, I laver, kan eksempelvis være en

snapchat
, en kort kampagnefilm med et relevant # til
Instagram
. Det kan også være en webavis, som I kan udvikle i webabvis-skabelonen på Sex & Samfunds elevsite HER.

Facebook
Twitter