Fag: Matematik Og Matematik Indskoling

Leg med arkitekturens og matematikkens systemer i 1.-3. klasse. Byg et rum til et fantasidyr, og arbejd med målestoksforhold.

Om temaet

Leg med naturens, arkitekturens og matematikkens systemer i indskolingen.

Dyregenerator: Få et fjolledyr

Klik på generatoren, få en eledille, krokoraf eller flagerræv og byg et rum til den.

Klipsamlinger