Programmet Ka-Ching handler om økonomi, penge og matematik.

De udvalgte klip her handler om skat, moms og snyd med skattesystemet.

Brug klippene i matematikundervisningen.

Elevopgaver til matematik

Til læreren:

Hent lærervejledning her

Til eleven:

Du lærer at sætte et budget op og regne med procent i opgaverne her. Klippene til opgaverne handler om børn, der arbejder.

Elevopgaverne

Se klippene:

FAKTA Hvad er et budget? Et budget er en plan for udgifter og indtægter, så du kan se om du bruger for mange penge. Indtægter er de penge, du tjener eller får i lommepenge. Udgifter er de penge, du bruger.

Kristian får 200 kroner i klippene. Men han bruger penge på mange forskellige ting.

  • Lav et budget for Kristians dag med alle udgifter og indtægter.

  • Hvor stor en procentdel udgør Kristians forbrug af hans indtægt?

  • Hvis Kristian bruger det samme hver dag, hvor mange penge bruger han så på et år?

  • Lav et budget for dig selv. Budgettet skal vise hvor mange penge du bruger på en uge, og hvor meget du tjener eller får i lommepenge. Præsentér dit budget for din sidemakker.