Matematisk kommunikation

Programmet Ka-Ching handler om økonomi, penge og matematik.

De udvalgte klip her handler om, hvad penge og inflation er.

Brug klippene i matematikundervisningen.

Elevopgaver til matematik

Til læreren:

Hent lærervejledning her

Til eleven:

Du lærer om svære begreber som inflation. Derudover lærer du at forklare det videre.

Elevopgaverne

Gå sammen i grupper på to eller tre.

Se klippene:

Lav en præsentation for klassen eller en film, hvor I forklarer følgende:

  • Hvad penge er.

  • Hvad inflation er.

  • Hvad der sker, hvis Nationalbanken trykker flere penge.

Husk at bruge eksempler!