Problemregning: Børn der arbejder

Programmet Ka-Ching handler om økonomi, penge og matematik.

De udvalgte klip her handler om børn, der har et fritidsjob.

Brug klippene i matematikundervisningen.

Elevopgaver til matematik

Til læreren:

Hent lærervejledning her

Til eleven:

Du lærer at regne opgaver, der handler om dilemmaer. Du får brug for det, du har lært om brøker, procenter og funktioner.

Elevopgaverne

Arbejd sammen i grupper eller makkerpar.

Se klippene:

Louis har flere muligheder, når han skal vælge et job som avisbud.

(Foto: Freja Kierstein Johansen DR Samfundsliv)
  • I hvilket job kan Louis tjene flest penge om ugen?

  • Louis fortæller at det er svært at nå både arbejde og at dyrke sport. Hvilket af de tre jobs passer bedst til ham, tror du. Argumenter for dit valg til en sidemakker eller i en gruppe.

  • Opstil en funktion for hvert af de tre jobs, hvor x er aviser og y det tjente i alt.

  • Vis de tre funktioner i et koordinatsystem.

Laura og Marie har udgivet en bog om fletninger. De tjener 23kr for hver bog der bliver solgt.

  • Hvor mange bøger skal Laura og Marie sælge på et år, hvis de skal tjene lige så meget som Louis, hvis han går med aviser for Politiken?

FAKTA Avance er forskellen mellem salgspris og indkøbspris, altså hvor meget man tjener på en vare, når man sælger den.

Emil reparerer og sælger brugte iPhones. Hans avance er 60% af prisen for de materialer han skal bruge til en reparation.

  • Emil tager 800 kroner for at skifte en skærm. Hvad er Emils avance i kroner?

  • Emil tager 550 kroner for at skifte et batteri. Hvad er Emils avance i kroner?

  • Hvis Emil skal skifte et batteri og en skærm om dagen, hvad tjener han så på et år?