Michael Strunge

Mød forfatteren bag punkpoesien, 80'er-ikonet Michael Strunge.

Michael Strunge var en stor dansk digter i 1980'erne. Han udgav 11 digtsamlinger på syv år. Hans første digtsamling, ”Livets hastighed”, udkom i 1978.

Michael Strunge havde en psykisk sygdom, og som 27-årig sprang han ud af et vindue fra 4. sal og døde. Det sidste, han sagde, var: "Jeg kan flyve."

Hans digte handler om død, afmagt og storbyens fremmedgørelse. Men de beskriver også livet, rusen, storbyens autenticitet og kærlighed.

Michael Strunge var inspireret af 1980'ernes punkere. Punkerne ville være anderledes og provokere det samfund, som de ikke ønskede at være en del af. Punkerne var samtidig præget af håbløshed.

Michael Strunge identificerede sig med dem, der var uden for samfundet, og han var et symbol på frihed og oprør for mange unge.

OPGAVE 1: NATMASKINEN

Michael Strunge nåede at udgive 11 digtsamlinger, inden han døde. Han arbejdede meget med bogstavrim og rytme, og var kendt som et stort sprogligt talent.

I 1981 udkom samlingen "Vi folder drømmens faner ud", som er et vigtigt værk i hans forfatterskab.

Et af de meget kendte digte derfra er "Natmaskinen", der består af fire strofer.

To og to

a. Find digtet "Natmaskinen" på musiktjenesten Spotify eller på Youtube, og hør Michael Strunge selv læse det højt. Læs herefter digtet, og lav en analyse af det.

b. Notér alle bevægelser i digtet. For eksempel: Åh, jeg vugges som på en damper. "Vugges" er en bevægelse. Hvor mange typer bevægelse kan I finde? Hvilken stemning giver bevægelserne?

c. Undersøg digtets brug af jeg og vi. Kan I finde et system?

d. Undersøg digtets brug af rim og billedsprog. Notér eksempler. Hvilken betydning har det for digtets lyd? Lyt eventuelt til Strunges oplæsning af digtet endnu en gang.

f. Saml op på arbejdet i klassen.

OPGAVE 2: PLASTICSOLEN

Michael Strunge, digter. (Foto: EMIL CHRISTENSEN © Scanpix)

Digtet "Plasticsolen" stammer også fra digtsamlingen "Vi folder drømmens faner ud".

Strunge udtrykker sin generations vrede over det etablerede samfund og teknologiens dominans, der bedøver individets sanser. Men digtsamlingens titel signalerer også et håb.

På en af de første sider står der: " Jeg venter på varmen og lyset som blomsten". Hvad er håbet og drømmen?

To og to

a. Se klippet med Michael Strunge, der læser digtet "Plasticsolen" højt.

b. Læs digtet "Plasticsolen", og analysér det. Se i jeres analyse særligt på, hvordan sprog, tema og budskab hænger sammen.

Digtet er fra starten af 1980’erne. I hvilket omfang er tematikken relevant i dag? Begrund og perspektivér. Se eventuelt artiklen "Hun fotograferer de allerrigestes verden indefra: Vi har brug for at se det ekstreme" fra politiken.dk.

OPGAVE 3: SKRIGERNE

Michael Strunges digtsamling "Skrigerne!" udkom i 1980. På digtsamlingens omslag er der graffiti i baggrunden.

Begrebet graffiti dækker over mange ting, tags, tegn, politiske budskaber og symboler, men graffiti kan også være tegninger eller malerier. Det er ulovligt at lave graffiti på mure og vægge, hvis ikke man har fået lov til det. Også derfor blev graffiti en måde at gøre oprør mod det etablerede samfund i 1980'erne.

Tre- eller firemandsgrupper

a. Se videoen ovenfor, hvor noget af Michael Strunges digt "Bus 1977" fra digtsamlingen "Skrigerne" læses højt.

b. Find og læs digtet "Bus 1977". Tal om, hvad digtet handler om. Hvordan hænger det sammen med punkbevægelsen?

c. Læs om graffiti på nettet, og se også på billeder af forskellige former for graffiti.

d. Omskab digtet "Bus 1977" til et billedligt udtryk, som er inspireret af graffiti. Lav bagefter an præsentation af billedet i klassen.

OPGAVE 4: SKRIV KORTPROSA

Michael Strunges digtsamling Skrigerne! fra 1980 har undertitlen "Punktexter", og bliver kaldt litteraturens svar på punkmusikken.

I digtsamlingen skriges vrede ud over det eksisterende samfund.

a. Se videoen ovenfor.

b. Læs digtet "Krig".

c. Skriv derefter en kortprosatekst, der tager udgangspunkt i digtet. Din tekst skal:

  • Tage afsæt i Michael Strunges digt "Krig".

  • Starte in medias res.

  • Kun omhandle én begivenhed.

  • Bruge symboler eller metaforer.

  • Have en åben slutning.

  • Være på 500-600 ord.

  • Have en flertydig titel, som du selv finder på.