ZOOM ind på 1801: Lyt efter stemninger og følelser i musikken

Musik kan vække stemninger og følelser. Her kan du opleve det på egen krop.

Opgave 1: Partituret

Du skal se de første fire takter af en klaversonate, du skal høre om lidt. En klaversonate er et musikstykke komponeret kun til klaver. Se på partituret.

 1. 1

  Hvordan bevæger noderne sig?

 2. 2

  Hvordan tror du, at melodien lyder?

(© DR Nodearkivet)

Du har nok bemærket, at den samme figur med tre noder kører i ring fire gange i hver takt. Når en musikalsk figur bliver gentaget, kalder man det for ostinato.

Opgave 2: Ordgenerator

Når man lytter til klassisk musik, må man gerne lave sine egne historier inde i hovedet. Det gjorde Ludwig van Beethoven selv, da han komponerede musikken i 1801.

Du skal nu lytte til Beethovens klaversonate. Mens du lytter, skal du skrive stikord ned på et stykke papir. Du skal skrive de ord, du kommer til at tænke på, når du lytter til musikken.

Du skal vælge de tre vigtigste stikord fra din liste og skrive dem på tavlen. Snak om forskelle og ligheder blandt klassens stikord.

 1. 1

  Hvorfor ligner mange ord hinanden?

 2. 2

  Hvorfor er mange ord alligevel forskellige?

 3. 3

  Hvad kan musikken fortælle os?

 4. 4

  Hvordan fortæller musikken os noget?

 5. 5

  Hvad tror du, at klaversonatens titel er?

Opgave 3: Omsætning af stemninger og følelser i musikken

Du skal lytte til klaversonaten igen. Nu skal du lave en historie til musikken ud fra klassens stikord på tavlen. Du kan enten vælge at tegne eller skrive en historie. Måske er det nødvendigt at lytte til klaversonaten mere end én gang. Når din historie er færdig, kan du vise den eller læse den højt for klassen.

Når vi lytter til musik, oplever og forstår vi den forskelligt. Derfor vil der være lige så mange fortolkninger af musikken, som der er elever i en klasse.

Hver enkelte elevs humør påvirker, hvordan musikken føles. Det kan også være, at musikken vækker stemninger fra et minde, som andre ikke har oplevet.

Ingen følelser er forkerte, men måske opdager du alligevel, at klassens historier har fælles træk. Det er, fordi komponister som Beethoven bruger bestemte tricks i musikken.

Læs om nogle at de tricks, Beethoven bruger i klaversonaten.

Er der nogle af klassens stikord, der passer til Beethovens tricks?