Brandmand

Bidt, brændt og stukket

TIL LÆREREN

Trin: Mellemtrin

Fag: Natur og Teknologi

Lærervejledning

KOLOFON

Opgaver og lærervejledning er udarbejdet af Michael Fryd, naturfagsvejleder hos Nordskolen Odsherred

1. Sammenlign brandmand og vandmand

Se klippet "Forskel på brandmand og vandmand"

Sammenlign en brandmand og en vandmand

Sammenlign de to dyr ud fra undersøgelser af levende dyr eller læsning om dem. Hvilke ligheder og forskelle er der?

2. Undersøg en vandmand

Se ""Hele udsendelsen"

Undersøg en vandmand i et akvarie

Undersøg en vandmand (den er nemmere at arbejde med end en brandmand) i et akvarie, hvor svømmebevægelser og vandstrøm kan ses. Se på dens svømmebevægelser. Hvordan kommer den fremad?

Bidt, brændt og stukket

Kan en hummer klippe en finger af? Hjælper tis, hvis man bliver brændt af en brandmand? Findes der blodsugende igler i Danmark? Sebastian Klein tester myter om Danmarks vilde natur.

Se Tema

3. Brandmandens nældeceller

Klippet "Mød den røde brandmand"

Byg en model af en nælde-celle.

Fortæl hvad der sker, når nælde-cellen sender gift ind i huden.

Læs også Bidt, brændt og stukket Se Tema

  1. Færdigheds- og vidensmål
  2. Rød skovmyre
  3. Hummer
  4. Gedehams
  5. Hugorm
  6. Igle
  7. Brandmand