Dine sanser

Elevopgaver - Dine sanser

Elevopgaver 1-14

Materialet henvender sig til mellemtrinnet i faget natur/teknik

 

OPGAVE 1:

OPGAVE OM SYNET

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvorfor bliver vores pupiller nogen gang mindre og andre gange større?

2. Snak samme om, hvad øjet kan.

 

OPGAVE 2:

OPGAVE OM SYNET

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad kan en førerhund hjælpe med - og hvad kan den ikke hjælpe med?

 

OPGAVE 3:

OPGAVE OM HØRELSEN

1. Ved du, hvordan en højtaler virker? Snak med din makker om det.

Se derefter klippet:

2. Var I inde på noget af det rigtige med højtalerne? Hvad er lyd så?

Se nu klippet:

3. Hvorfor danser popcornene?

 

OPGAVE 4:

OPGAVE OM HØRELSEN

Se klippet: 

Spørgsmål:

1. Hvor meget kan man nå at tælle til, hvis et lyn er slået ned ca. 1 kilometer væk?

2. Kan I komme på andre situationer, hvor lyden ikke kan følge med det, vi ser?

 

OPGAVE 5:

OPGAVE OM HØRELSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Snak om klippet. Var der noget overraskende?

2. Hvad sker der inde i øret, hvis man bliver udsat for en alt for høj lyd?

Se klippet:

3. Forklar for din makker, hvorfor man skal passe på ikke at udsætte øret for alt for meget larm.

 

OPGAVE 6:

OPGAVE OM HØRELSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Forklar, hvorfor snoren skal være helt stram, for at telefonen virker.

 

OPGAVE 7:

OPGAVE OM HØRELSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvordan synes I, stemmen lyder gennem et høreapparat?

 

OPGAVE 8:

OPGAVE OM FØLESANSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Lav en lille tegning, der viser hvad der sker i kroppen, når man fx. træder på noget skarpt. Det kan være, I får brug for at se klippet flere gange.

 

OPGAVE 9:

OPGAVE OM FØLESANSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Forklar, hvordan kroppen reagerer på varme og kulde.

 

OPGAVE 10:

OPGAVE OM FØLESANSEN

1. Har blinde bedre sanser end andre mennesker?

Se klippet:

2. Havde du svaret rigtigt?

3. Hvilke sanser tales der om i klippet?

 

OPGAVE 11:

OPGAVE OM SMAGS- OG LUGTESANSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Tegn en tunge, og marker de forskellige smagsløg med felter på tungen.

 

OPGAVE 12:

OPGAVE OM SMAGS- OG LUGTESANSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvordan kan vi lugte?

2. Hvad gør man, hvis man oplever en ubehagelig lugt?

 

OPGAVE 13:

OPGAVE OM SMAGS- OG LUGTESANSEN

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvorfor kan det være svært at smage forskel på to forskellige drikke, bare fordi de har samme farve?

Se klippet:

2. Hvad viser forsøget?

 

OPGAVE 14:

MINIPROJEKT:

SANSERUM

2 dage (ca. 8 lektioner)

Klassen deles op i grupper, som står for hver deres sans. Det er selvfølgelig sjovest, hvis alle sanser er repræsenteret.

Opgaven lyder på, at gruppen skal lave et sanserum eller sansehjørne, hvor der skal være:

Illustrationer - hjemmelavede eller fra bøger, der forklarer noget om sansen

Modeller - måske kan I finde én i natur/tekniklokalet. Brug tid på selv at forstå modellen, så I kan forklare for andre...

Noget man kan prøve

En udfordring

Et eller flere forsøg

Forbered en lille velkomsttale til dem, som besøger sanserummet. Det er vigtigt, at alle i gruppen kan præsentere rummet.

Når alle grupper er færdige med sanserummene, skal I besøge hinanden. Det kan I gøre på to måder:

Små besøg: Der laves nye grupper med en fra hvert sanserum, så alle rum kan præsenteres i gruppen.

Stort besøg: Alle besøger et sanserum på samme tid. Rummet præsenteres af gruppen for hele klassen på én gang. Sørg for, at alle får tid til at fortælle noget. Det virker bedst, hvis rummet er stort, og der er mange ting at prøve. Ellers skal gruppen selv præsentere øvelserne og tage forsøgspersoner med. Ideer til udfordringer

Synet:

- Synstest, gemme noget camoufleret, billeder til farveblinde, billeder der forvirrer synet...

Hørelsen:

- Forhindringsbane eller labyrint, som man skal komme igennem med bind for øjnene og med en hjælper, som må se.

- Optage lyde på diktafon: Gæt en lyd, gæt hvilken vej vi har gået, mens vi optog...

Følesansen:

- Følge en snor - husk, hvad der er bundet på den...

- Gætte en person ved kun at røre ved hovedet, armene og skoene.

Smagssansen:

- Blindesmagning - husk noget for alle smagsløg

- Testsmagning som i klippene "Synet forvirrer smagssansen" og "Colasmagning"

- En kotunge har meget tydelige smagsløg. Måske kan I få fat i en sådan hos en slagter?

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk