Igle

Bidt, brændt og stukket

Lægeigle - hele udsendelsen

Sebastian lader sig i dyreformidlingens navn bide, brænde og stikke af dyr fra den danske natur. Han vil se hvad der sker, når han kommer i nærkontakt med dyret. I dette program lader han lægeiglen suge sig fast og blive mæt af hans blod.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

TIL LÆREREN

Trin: Mellemtrin

Fag: Natur og Teknologi

Lærervejledning

KOLOFON

Opgaver og lærervejledning er udarbejdet af Michael Fryd, naturfagsvejleder hos Nordskolen Odsherred

Undervisningsaktiviteter (forslag i stikord)


1. Blodsugende dyr

Se klippet "Sebastian bliver bidt af igler"

Hvilke andre blodsugende dyr kender du?

Undersøg forskellige blodsugende dyr ved at læse om dem.

Find ud af hvordan dyret er tilpasset blodsugning, og hvad dyret bruger blodet til.

Du kan finde oplysninger på skolebiblioteket eller på internettet.

Bidt, brændt og stukket

Kan en hummer klippe en finger af? Hjælper tis, hvis man bliver brændt af en brandmand? Findes der blodsugende igler i Danmark? Sebastian Klein tester myter om Danmarks vilde natur.

Se Tema

2. Sammenlign en igle og en regnorm

Se klippet klippet "Iglens levesteder"

Sammenlign en igle og en regnorm. Hvilke ligheder er der? Hvilke forskelle?

Iglen er der informationer om i klippet.

I kan undersøge en levende regnorm, som I selv har indsamlet.

3. Se på blod i mikroskop

Se klippet "Igler i gamle dage"

Du kan undersøge de blodceller, som er iglens føde, ved at se på blod i et mikroskop.

Du må kun se på dit eget blod, og din lærer skal vise dig, hvordan du får fat i en bloddråbe.

Bloddråben kigger du på i et mikroskop.

Prøv at tegne hvad du ser.

Læs også Bidt, brændt og stukket Se Tema

  1. Færdigheds- og vidensmål
  2. Rød skovmyre
  3. Hummer
  4. Gedehams
  5. Hugorm
  6. Igle
  7. Brandmand