I kan skabe en vild skole ved at skabe forskellige vilde levesteder.

Skab varme og solrige levesteder

I kan skabe varme, solrige og tørre levesteder med sten, sand, grus, kvasbunker, bar jord, store grene eller stammer, de steder, hvor solen skinner.

Skab kolde levesteder

I kan skabe kolde og fugtige levesteder med sten, kvas, blade eller stammer i skyggen.

Alle dyr, planter og svampe har brug for:

Føde

Vand

Læ og skjul

Formering

At flytte sig

Video af: Bjarke Monrad, Impact Tv.